Το Blog μας

Need more info?

Big Data & Internet of Things, Χρησιμότητα, Παραδείγματα, και Προκλήσεις στον Κόσμο των Επιχειρήσεων και της Βέλτιστης Διαδικασίας Λήψης Αποφάσεων.
Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017, Ώρα 17:30-20:30 IST College, Πειραιώς 72, Μοσχάτο.

Περίληψη και Περιγραφή:

Η αναδυόμενη πολυπλοκότητα της σημερινής αγοράς δημιουργεί το ανάλογο ανταγωνιστικό περιβάλλον στο σύνολο των αγορών. Παράλληλα, η ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη, αναπτύσσει ένα νέο περιβάλλον κάτω από το οποίο οι επαγγελματίες αναθεωρούν την άποψη τους ως προς τον τρόπο ανάκτησης, συλλογής και διαχείρισης επιχειρησιακών πληροφοριών για την διεκπεραίωση καθημερινών εργασιών.

Η χρήση του όρου Big Data & Internet of Things, καθώς και η χρησιμότητα τους για τους επαγγελματίες, αποτελεί την αφετηρία στην προσπάθεια ανάπτυξης μιας σκέψης η οποία θεωρεί την πληροφορία ως κεφάλαιο σε κάθε επιχείρηση ώστε να υποστηριχθεί με βέλτιστο τρόπο η Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων.

Σε αυτή την Ημερίδα, ο ομιλητές καλούνται να ξεδιπλώσουν τις έννοιες Big Data & Internet of Things, δίνοντας παράλληλα πλήθος παραδειγμάτων αντλούμενα από τον κόσμο των επιχειρήσεων και της τεχνολογίας. Με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύεται η χρησιμότητα του εγχειρήματος όχι μόνο ως προς την Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων, αλλά και ως προς την συνολική τελική ικανοποίηση των πελατών. Σε συνέχεια των παραπάνω, αναπτύσσονται επιχειρησιακά ηθικά ζητήματα ως προς τα όρια που μπορεί να εμφανίζει η ανάκτηση και συλλογή επιχειρησιακών πληροφοριών, ενώ επισημαίνονται μελλοντικές προσεγγίσεις σχετικά με τη θεματολογία.

Σύνοψη:

Το συνολικότερο πλαίσιο της διάλεξης αναπτύσσεται για να υπάρξει άμεση επαφή και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ συμμετεχόντων και ομιλητών. Με γνώμονα αυτό το εγχείρημα, αναπτύσσεται αφενός η εξωστρέφεια και η περαιτέρω δικτύωση των συμβαλλόμενων Οργανισμών και αφετέρου επιτυγχάνονται πολλαπλά οφέλη και συνεργασίες όλων των ενδιαφερόμενων πλευρών.

Η CrowdPolicy:

Στο σεμινάριο θα παρουσιάσουμε την δύναμη του botakis να συλλέγει και να κατηγοριοποιεί μεγάλα σύνολα δεδομένων, ανά χρήστη αλλά και την διάθεση του κοινού του χρησιμοποιόντας μεθόδους τεχνητής νουμοσύνης.

Πρόγραμμα:

17:00-17:30  Προσέλευση-Εγγραφή

17:30-17:35  Χαιρετισμοί

17:35-18:00  Big Data the Next Frontier of Information Management [R]evolution [Ιωάννης Χ. Δρίβας, MSc, Linnaeus University]

18:00-18:35  Internet of Things: Disrupting the Technology that Disrupted the World [Άκης Αθανασιάδης, Technology & Innovation Evangelist, MSc. Management Science and Technology]

18:35-18:50  Διάλειμμα

18:50- 19:20  Big Data VS Relational Databases. How to Tame the Untamed Big Data. Theory and Best Practices [Δρ. Ηρακλέους Δημήτριος, Head of Computer Science Dept. IST College]

19:20- 20:00  Botakis, ο Κρητικός που τα ξέρει όλα. Live Πρακτική Εφαρμογή Αλγορίθμων Data Mining & Data Analysis [Χανιωτάκης  Μ. Γεώργιος, Senior Developer, CrowdPolicy]

20:00-20:30  Συζήτηση-Ερωτήσεις

Συμμετοχή:

Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Κλείστε την θέση σας εδώ.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply