Το Blog μας

Need more info?
Στις 21 Σεπτεμβρίου 2017 διοργανώνεται στην Αθήνα το Crowd Dialog Europe 2017 “The next next“. Το συνέδριο διοργανώνεται από το Crowd Dialog Europe, την Εθνική Τράπεζα και την Crowdpolicy και θα διεξαχθεί στο Μέγαρο Μουσικής, στην αίθουσα The Banqueting Hall. (https://goo.gl/maps/iKswaVCgjvk)
To συνέδριο Crowddialog Europe υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα συμμετέχουν εθνικοί εκπρόσωποι από 28 κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την επιχειρηματική και ακαδημαϊκή κοινότητα και την πολιτική προκειμένου να συζητήσουν θέματα που σχετίζονται με τη συμμετοχή του πλήθους στην επίλυση προβλημάτων (Crowdsourcing).
Σκοπός του συνεδρίου είναι να γίνει συζήτηση για τη δυναμική του πλήθους καθώς και τους τρόπους με τους οποίους οι μεθοδολογίες του Crowdsourcing μετασχηματίζουν υφιστάμενες διαδικασίες και τεχνολογίες, με επιπτώσεις σε κράτη, επιχειρήσεις και οργανισμούς.
Στα πλαίσια του Crowddialog Europe 2017 θα διοργανωθεί στις 20 Σεπτεμβρίου το European Commission Crowdfunding Workshop με θέμα “Crowdfunding Opportunities and Best Practices in the EU”. Στο Workshop θα συζητηθούν η κατάσταση του crowdfunding στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, οι ευκαιρίες που δημιουργούντασι μέσα από τις μεθοδολογίες του crowdfunding καθώς και οι καλές πρακτικές για τη μετάδοσή τους.
Το next next σηματοδοτεί τη νέα οικονομική εποχή, όπου μπορούμε να οικοδομήσουμε σε βιώσιμη, καινοτόμο, εξωστρεφή και συνεργατική βάση, βασισμένοι στην τεχνολογία, αντανακλώντας τη δύναμη και την συμμετοχή των πολλών στην πράξη. Οι μεθοδολογίες crowdfunding, crowdsourcing και crowdinnovation είναι μερικά από τα εργαλεία που διαθέτει η νέα επιχειρηματική εποχή, και μπορούν να παρέχουν συμπληρωματικές λύσεις, όχι μόνο για την ελληνική κατάσταση, αλλά και για την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια οικονομία.
Περισσότερες πληροφορίες 
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply