Το Blog μας

Need more info?

Μαραθώνιος Ανάπτυξης Καινοτόμων εφαρμογών και  υπηρεσιών για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Από την ιδέα στην πράξη!

H Cyta υποστηρίζει την διοργάνωση του πρώτου μαραθώνιου ανάπτυξης καινοτόμων εφαρμογών στον τομέα των έξυπνων πόλεων.

Η δράση θα διοργανωθεί στις 23 έως 25 Φεβρουαρίου στις κεντρικές εγκαταστάσεις της Cyta στην Λευκωσία.

To Cyta Smartcity Crowdhackathon είναι ένας Μαραθώνιος Ανάπτυξης Καινοτόμων Εφαρμογών και Υπηρεσιών στον οποίο θα αναπτυχθούν πιλοτικές υπηρεσίες και εφαρμογές που λύνουν προβλήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και υποστηρίζουν την τοπική και εθνική ανάπτυξη μέσω των νέων τεχνολογιών.  

Mπορούν να συμμετέχουν ενεργά στελέχη των δήμων, νέοι επιχειρηματίες, προγραμματιστές, αναλυτές, φοιτητές και γενικότερα οποιοσδήποτε έχει μια ιδέα σε θέματα που σχετίζονται με λύσεις για έξυπνες πόλεις και ενδιαφέρεται να την αναπτύξει και να την παρουσιάσει σε ολοκληρωμένη πιλοτική εφαρμογή στο διαδίκτυο ή/και σε κινητά τηλέφωνα.

Μέσα από τη δράση Cyta Smartcity Crowdhackathon κινητοποιείται το δημιουργικό ανθρώπινο κεφάλαιο, ενισχύεται η δημιουργία και η νεανική επιχειρηματικότητα και προωθείται η καινοτομία. Παράλληλα, η κοινωνική διάσταση των ιδεών και η γενικότερη φιλοσοφία των ανοιχτών δημόσιων δεδομένων (open data) είναι βασικό συστατικό και συμβάλει ενεργά στην κοινωνική αλληλεγγύη, η οποία αποτελεί αναγκαίο ζητούμενο στις μέρες μας.  Η δράση είναι μέρος της προσπάθειας της Cyta για την προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων από νέους και επιστήμονες της χώρας μας.

Συνοπτικά οι στόχοι της δράσης Cyta Smartcity Crowdhackathon:

 • Δημιουργία καινοτομίας, στήριξη της νεανικής και καινοτόμου επιχειρηματικότητας, ευκαιρίες στους νέους, καταπολέμηση της ανεργίας.
 • Στήριξη της τοπικής οικονομίας, καθώς θα μπορούν να συμμετέχουν διαγωνιζόμενοι από όλους τους Δήμους, από όλη την Κύπρο, οι οποίοι μπορεί στη συνέχεια να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση.
 • Ανάδειξη και Δημιουργία έξυπνων και καινοτόμων λύσεων στα προβλήματα που απασχολούν δημότες και δήμους.
 • Ανάπτυξη και παρουσίαση πιλοτικών εφαρμογών χρήσιμες στους Δήμους κατά τη διάρκεια του τριημέρου  και  και βράβευση των ομάδων με τις καλύτερες εφαρμογές και ιδέες
 • Ανοικτή διάθεση αποτελεσμάτων των εφαρμογών

Θεματικές ενότητες Ενδιαφέροντος για τη δημιουργία εφαρμογών και υπηρεσιών:

 • Ηλεκτρονικές υπηρεσίες των Δήμων – ηλεκτρονική διακυβέρνηση – ανοικτά δεδομένα
 • Προώθηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας
 • Προστασία του περιβάλλοντος και διαχείριση πόρων
 • Ανάπτυξη Τουρισμού
 • Υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις
 • Ανάπτυξη εφαρμογών για την τοπική οικονομία και αειφόρος ανάπτυξη
 • Internet of Things, Mobile & Smart Grids, Τεχνολογίες ICT, Τηλεματική, Διαχείριση Ενέργειας – Φωτισμός, Έξυπνα κτίρια – Κτίρια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, Δίκτυα μεταφορών – Οδικά δίκτυα – Διαχείριση κυκλοφορίας, Μεταφορές (ηλεκτροκίνηση, αεριοκίνηση, υβριδικά οχήματα) & ΜΜΜ, Διαχείριση νερού & αποβλήτων, Υγεία και Τηλεϊατρική
 • Ηλεκτρονικές πληρωμές, Crowdfunding
 • Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Η διαδικασία θα είναι συμμετοχική με την ενεργή συμμετοχή των Δήμων και των Στελεχών τους, της επιχειρηματικής και ακαδημαϊκής κοινότητας και κάθε ενδιαφερόμενου. Οι πολίτες έχουν ενεργό ρόλο καθώς αναδεικνύουν τα προβλήματα και οι ίδιοι συμμετέχουν ως διαγωνιζόμενοι για να προτείνουν λύσεις. Οι θεματικές θα εμπλουτίζονται με τη συμμετοχή όλων μέσω της ειδικής πλατφόρμας Διαβούλευσης (CrowdInnovation) που θα λειτουργήσει υποστηρικτικά.

Ειδικά για τους Δήμους θα υποστηριχθεί για πρώτη φορά διαδικασία ηλεκτρονικής διαβούλευσης για την υποβολή αναγκών, ιδεών και προτάσεων που αφορούν τις ηλεκτρονικές υποδομές τους και τη βελτίωση της λειτουργίας καθώς και την τοπική ανάπτυξη μέσα από καινοτόμες τεχνολογίες και πρακτικές.

Συμμετοχή στο Cyta Smartcity Crowdhackathon

Η συμμετοχή είναι ανοικτή και δωρεάν για όλους και υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις ανά ρόλο για τις οποίες ισχύει το μοντέλο first come first served. Για την είσοδο στο χώρο απαιτείται προηγουμένως εγγραφή μέσω της πλατφόρμας της διοργάνωσης.

cyta_smartcity_openday_banner_250x250

Στον μαραθώνιο υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής με τους ακόλουθους ρόλους:

 • Ομάδες νέων  για υλοποίηση των εφαρμογών. Αποτελούν τους διαγωνιζόμενους και μπορεί να είναι προγραμματιστές, αναλυτές, designers, σύμβουλοι κοκ.  Διαγωνίζονται σε ομάδες από 2 – 5 άτομα (επιθυμητό).
 • Μέντορες για καθοδήγηση και υποστήριξη των ομάδων
 • Εθελοντές για υποστήριξη στην διοργάνωση.
 • Επισκέπτες. Μπορεί να είναι στελέχη από εταιρείες, φορείς του δημοσίου τομέα και από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και δεν διαγωνίζονται, αλλά παρακολουθούν την εξέλιξη των υλοποιήσεων, τις παρουσιάσεις και τις παράλληλες εκδηλώσεις.
 • Πάροχοι δεδομένων (data owners). Φορείς που θα διαθέσουν δεδομένα για αξιοποίηση και μπορούν να προέρχονται από το δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.
 • Δημοσιογράφοι

Χρονοδιάγραμμα – Προγραμματισμός:

 • 17 Ιανουαρίου 2018: Open day για συζήτηση σχετικά με καλές πρακτικές και λύσεις έξυπνων πόλεων, παρουσίαση του Cyta Smartcity Crowdhackathon και του προγραμματισμού. Συμμετοχή στελεχών Δήμων και χορηγών. Συζήτηση με τους υπεύθυνους καινοτομίας των Δήμων για τις ανάγκες των Δήμων και οριστικοποίηση των τελικών ζητούμενων και προδιαγραφών του διαγωνισμού. Δείτε εδώ περισσότερα.
 • Ιανουάριος 2018: Ανοιχτή διαβούλευση για να υποβολή ιδεών, προτάσεων, σχολιασμό και ψηφοφορία για τις ανάγκες των πολιτών σε τοπικό επίπεδο και των Δήμων.
 • 15 Φεβρουαρίου 2018:  Οριστική δημοσίευση των ζητούμενων και των προδιαγραφών για την προετοιμασία των συμμετεχόντων.
 • 23 – 25 Φεβρουαρίου 2018: Διεξαγωγή του Cyta Smartcity Crowdackathon και των παράλληλων δράσεων.

Αξιολόγηση:  Οι εφαρμογές θα αξιολογηθούν με  βάση την ιδέα και τον βαθμό υλοποίησής της στο διάστημα του crowdhackathon, την καινοτομία της και το επιχειρηματικό ή κοινωνικό της ενδιαφέρον καθώς και τη δυνατότητα άμεσης εφαρμογής στους Δήμους.  Η επιτροπή αξιολόγησης  θα αποτελείται από στελέχη εγνωσμένου κύρους που θα προέρχονται από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα  

Εφαρμογές από την Κοινωνία – Για την Κοινωνία:  Όλες οι εφαρμογές θα είναι ελεύθερα διαθέσιμες. Οι καλύτερες πιλοτικές εφαρμογές και υπηρεσίες που θα παρουσιαστούν στο Cyta Smartcity Crowdackathon θα βραβευθούν, και θα έχουν την πιθανότητα να εξελιχθούν στη συνέχεια με την υποστήριξη της Cyta και των χορηγών.

H δράση Cyta Smartcity Crowdackathon αποτελεί μέρος της στρατηγικής και της πολιτικής της Cyta για την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών, την επίλυση καθημερινών προβλημάτων των Δήμων και την ανάπτυξη με συμμετοχικές δομές και ανοικτές διαδικασίες.   

Πληροφορίες:

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply