Το Blog μας

Need more info?

To Crowd Dialog Europe 2017 διοργανώνεται φέτος στην Αθήνα, στις 21 Σεπτεμβρίου και θα φιλοξενήσει 500 επιλεγμένους Crowd Experts από όλο τον κόσμο με έναν κοινό στόχο: “enabling the crowd for a greater good”. Θέματα του Crowd Dialog είναι η δυναμική του πλήθους με μεθοδολογίες Crowdsourcing, Crowdfunding και CrowdInnovation.

To συνέδριο Crowd Dialog Europe υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα συμμετέχουν εθνικοί εκπρόσωποι από 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την επιχειρηματική και ακαδημαϊκή κοινότητα και την πολιτική προκειμένου να συζητήσουν θέματα που σχετίζονται με τη συμμετοχή του πλήθους στην επίλυση προβλημάτων.

Σκοπός του συνεδρίου είναι να γίνει συζήτηση για τη δυναμική του πλήθους καθώς και τους τρόπους με τους οποίους οι μεθοδολογίες του Crowdsourcing μετασχηματίζουν υφιστάμενες διαδικασίες και τεχνολογίες, με επιπτώσεις σε κράτη, επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Οι συμμετέχοντες έχουν σαν στόχο να εμπνεύσουν με τις ομιλίες και τις συζητήσεις τους εστιασμένες σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων στα οποία μπορεί να έχουν πρακτική εφαρμογή οι θεωρίες του πληθοροπορισμού, παρουσιάζοντας τις σημερινές και μελλοντικές συνέπειες για τις επιχειρήσεις, τα κράτη και τους οργανισμούς, αλλάζοντας τα δεδομένα της σημερινής οικονομίας και χρησιμοποιώντας νέα μοντέλα χρηματοδότησης και εναλλακτικές επιχειρηματικές μεθοδολογίες που μπορούν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη.

Η φετινή διοργάνωση στοχεύει στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, τους συλλογικούς και επιστημονικούς φορείς, τα ιδρύματα και το κοινό σχετικά με τις δυνατότητες αυτών των μεθοδολογιών και λύσεων που μπορούν να συμβάλλουν κατά μεγάλο βαθμό στην βελτίωση των οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων.

Το next next σηματοδοτεί τη νέα οικονομική εποχή, όπου μπορούμε να οικοδομήσουμε σε βιώσιμη, καινοτόμο, εξωστρεφή και συνεργατική βάση, βασισμένοι στην τεχνολογία, αντανακλώντας τη δύναμη και την συμμετοχή των πολλών στην πράξη.

Στο πλαίσιο της οικονομίας next next, θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τα νέα μοντέλα χρηματοδότησης και τις εναλλακτικές επιχειρηματικές μεθοδολογίες που μπορούν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη. Οι μεθοδολογίες crowdfunding, crowdsourcing και crowdinnovation είναι μερικά από τα εργαλεία που διαθέτει η νέα επιχειρηματική εποχή, και μπορούν να παρέχουν συμπληρωματικές λύσεις, όχι μόνο για την ελληνική κατάσταση, αλλά και για την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια οικονομία.

Πρόσφατα στην Ελλάδα έγινε μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου για τις δωρεές και τις επενδύσεις crowdfunding. Ενεργώντας άμεσα για τη θετική αυτή εξέλιξη, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ξεκίνησε τη λειτουργία της crowdfunding πλατφόρμας για δωρεές www.act4Greece.gr.

Country partner του Crowd Dialog Europe είναι η Crowdpolicy.

Για να συμμετέχετε, θα πρέπει να συμπληρώσετε την αίτηση συμμετοχής, καθώς ακολουθείται η διαδικασία Invite ή να προμηθευτείτε το εισιτήριό σας από το http://crowddialog.eu/ .

Εάν θέλετε να υποστηρίξετε τη διοργάνωση ως φορέας, μπορείτε να συμπληρώσετε την αίτηση υποστήριξης. Δείτε τους υποστηρικτές.

crowddialog supporters

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply