Το Blog μας

Need more info?

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα και οι ομιλητές του Crowd Dialog Europe 2017 Athens καθώς και τα ειδικά Masterclasses. Μπορείτε να τα δείτε παρακάτω καθώς και στη σελίδα http://crowddialog.eu/ .

Η Crowdpolicy θα συμμετέχει με τον κ. Μιχάλη Ψαλλίδα, Managing Director, ο οποίος θα μιλήσει στο Main Stage για την τάση χρηματοδότησης νέων εταιριών και τον εκδημοκρατισμό των κεφαλαίων και διαθεσίμων μέσω Initial Coin Offerings που βασίζεται στην τεχνολογία Blockchain σε μια ομιλία με τίτλο:

Finding an explanation for the Blockchain “Crypto” Crowdfunding Phenomenon

Michael Psalidas, Managing Director Crowdpolicy (@psalidas)

Primed For Industry Disruption the blockchain technology trend has been picking up momentum, more and more start-ups have this year been hopping on the bandwagon and implementing cryptocurrency tokens and blockchain protocols as a means of crowdfunding their ventures.
While there are indeed great opportunities for both companies seeking capital investment and investors looking for hot new companies to put their money into, navigating the maze of this emerging market poses its challenges and risks, and in particular for the professionals aiming to assure the integrity of their businesses.

1

2

3

4

mc

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply