Το O engine εφαρμόζεται σε:Το "O engine" είναι η πρώτη ολοκληρωμένη υπηρεσία αξιοποίησης και εξωστρέφειας των δεδομένων των Οργανισμών του Δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Δίνουμε τη δυνατότητα σε κάθε Οργανισμό να εκμεταλλευθεί τον πληροφοριακό του πλούτο και να παρέχει ελεύθερες ή συνδρομητικές υπηρεσίες πρόσβασης!

Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο

Tο νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθιερώνει την αρχή της εξ ορισμού ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης της δημόσιας πληροφορίας.

Ο νέος νόμος για τη διάθεση των δημόσιων δεδομένων (4305 - 237 Α'/31.10.2014) δίνει τη δυνατότητα στο δημόσιο τομέα να παρέχει ελεύθερα ή με συνδρομητική πρόσβαση τα δεδομένα του σε ενδιαφερόμενους πολίτες, συλλογικούς Φορείς, κοινωνικούς εταίρους και επιχειρήσεις.

Στην Crowdpolicy πιστεύουμε στη δυναμική της αξιοποίησης των δημόσιων δεδομένων για την ενίσχυση της ψηφιακής οικονομίας και της εθνικής οικονομίας συνολικά. Επιπλέον ο δημόσιος τομέας έχει μια μοναδική ευκαιρία. Να εκμεταλλευθεί αποτελεσματικά τον πληροφοριακό του πλούτο και να αποτυπώσει την αξία που παράγει στην κοινωνία στο πλαίσιο των αρχών της ανοικτής διακυβέρνησης.

Στο πλαίσιο αυτό σας παρουσιάζουμε τις υπηρεσίες “O engine” της Crowdpolicy, που περιλαμβάνουν:

  • Την τεχνική υποστήριξη διάθεσης ανοικτών δεδομένων των φορέων μέσα από κατάλληλο opendata portal ενοποιημένο με το δικτυακό τόπο του Φορέα
  • Την οργανωτική, συμβουλευτική υποστήριξη Φορέων και Οργανισμών για τη συγγραφή σχετικών διοικητικών πράξεων
  • Τη διαμόρφωση “Opendata action plan”
  • Την περαιτέρω ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης για τον Φορέα αξίας (π.χ. ελεγχόμενες συνδρομητικές υπηρεσίες χρήσης δεδομένων)
  • Tην υποστήριξη επικοινωνίας - branding και την επικοινωνία του αποτελέσματος σε κοινότητες χρηστών, πολίτες και κοινωνικούς εταιρους
  • Τη μελέτη cost - benefit για τον Φορέα και την κεφαλοποίηση και χρηματοοικονομική απόδοση της πρωτοβουλίας.