Πελάτες και Συνεργάτες

Πελάτες και Συνεργάτες (ενδεικτικός κατάλογος)

Είμαστε περήφανοι που έχουμε συνεργαστεί με τις παρακάτω εταιρίες και οργανισμούς.

Ιδιωτικός τομέας

Δημόσιος τομέας

Τοπική Αυτοδιοίκηση – Περιφέρειες

NGOs

Print Friendly, PDF & Email