Διαβούλευση για το Δημόσιο Τομέα

Project @ a Glance

Customer: Δήμοι Νέας Σμύρνης, Μοσχάτου-Ταύρου, Καβάλας
Location: Ελλάδα
Year Completed: 2015
Sector Δημόσιος Τομέας

Εισαγωγή

Η διαβούλευση είναι μέρος της Οικογένειας Υπηρεσιών CrowdApps για την ενεργοποίηση αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ Οργανισμών του Δημοσίου (π.χ. Δήμοι) και του πλήθος (π.χ. πολίτες), προσφέροντας μια πλατφόρμα για συνεργατικές και εποικοδομητικές αποφάσεις, πολιτικές και χάραξη στρατηγικής.

Έχουμε εφαρμόσει CrowdDeliberation Έργα για μεγάλους δήμους στην Ελλάδα, όπως για το Δήμο Νέας Σμύρνης, Μοσχάτου-Ταύρου και την Καβάλα.

Η πλατφόρμα CrowdDeliberation μπορεί επίσης να παραμετροποιηθεί για τους σκοπούς του Ιδιωτικού Τομέα.

Print Friendly, PDF & Email