Γιατί Ανοικτή Καινοτομία

yellow

Κάθε οργανισμός έχει διαφορετικές συνθήκες, δικούς του στόχους και ιδιαίτερα συγκριτικά πλεονεκτήματα, και, φυσικά, οφείλει να σχεδιάσει και να υλοποιήσει τη δική του «διαδρομή» καινοτομίας. Στην Crowdpolicy πιστεύουμε ότι όποια κι αν είναι αυτή η «διαδρομή», η καινοτομία στις μέρες μας είναι εξ ορισμού και σε σημαντικό βαθμό ανοικτή.

Αυτό σημαίνει επαφή με τις σχετικές εξελίξεις, διάθεση για διερεύνηση, κουλτούρα που υποστηρίζει τον πειραματισμό, σχετικό πρόγραμμα και υποδομές, καθώς και συμμετοχή σε δίκτυα και πρωτοβουλίες καινοτομίας που μας αφορούν.

Αυτά που ακούμε σήμερα για την καινοτομία δεν είναι παρά η κορυφή του «παγόβουνου», καθώς πίσω από τις τεχνολογικές εξελίξεις υπάρχει ένα διεθνές οικοσύστημα ανθρώπων και οργανισμών, που έχουν υιοθετήσει προηγμένες ανθρωποκεντρικές, ευέλικτες, μεθοδολογίες και πρακτικές design και δημιουργίας νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Μαζί θα συζητήσουμε που θεωρείτε ότι βρίσκεστε στη δική σας «διαδρομή», που θέλετε να φτάσετε και με ποιόν τρόπο θέλετε να το πετύχετε.

Πέρα από τεχνολογίες, βλέπουμε συνεργατικά τις καινοτόμες πρακτικές, μεθοδολογίες και εργαλειοθήκες που επηρεάζουν ή θα επηρεάσουν τη λειτουργία του οργανισμού σας.

Στην καρδιά της καινοτομίας είναι, όπως πάντα, οι άνθρωποι, οι ιδέες και οι τρόποι με τους οποίους συνεργάζονται για να δημιουργήσουν.

yellow

“ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΣΤΗΝ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ”

Εξοικείωση, πρόθεση και διάθεση
yellow

ΑΝΟΙΚΤΗ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Νοοτροπία & κουλτούρα οργανισμού
yellow

ΔΙΑΡΚΗΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Ενέργειες, πράξεις & δίκτυα
yellow

Αυτό που αλλάζει λόγω ψηφιακής τεχνολογίας είναι η ταχύτητα, η έκταση και η επίδραση των καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών στις διάφορες αγορές και στη ζωή μας γενικά. Ως αποτέλεσμα κάθε οργανισμος πρέπει να λειτουργεί ταχύτερα και πιο ευέλικτα, και χρειάζεται να εξελίσσεται και να καινοτομεί διαρκώς. Στην Crowdpolicy αντιλαμβανόμαστε την καινοτομία σφαιρικά, σας βοηθάμε να την προσεγγίσετε με τον τρόπο που αρμόζει στον οργανισμό σας, δίνουμε μεγάλη έμφαση στους ανθρώπους «σας» (στελέχη, πελάτες, κ.ο.κ.) και τα δίκτυα που φτιάχνουν, και επιλέγουμε, μαζί, τις τεχνολογίες και παρεμφερείς εξελίξεις που πρέπει να παρακολουθείτε. Πέρα από τεχνολογίες, βλέπουμε συνεργατικά τις καινοτόμες πρακτικές, μεθοδολογίες και εργαλειοθήκες που επηρεάζουν ή θα επηρεάσουν τη λειτουργία του οργανισμού σας.

Στην Crowdpolicy διαθέτουμε ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ενίσχυση της καινοτομίας σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς, στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα. Στόχοι της προσέγγισής μας είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των φορέων, της μετάβασης στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία, την ολοκληρωμένη ψηφιακή μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας με τη συμμετοχή του πλήθους (ανοιχτή καινοτομία). Η μεθοδολογία που ακολουθούμε βασίζεται στη σταδιακή εφαρμογή των προτεινόμενων λύσεων, στις συνεχείς μετρήσεις των πιλοτικών εφαρμογών και στις πολλαπλές επαναλήψεις μέχρι να επιτευχθεί το αποτέλεσμα (agile & lean).το brochure

Στην καρδιά της καινοτομίας είναι, όπως πάντα, οι άνθρωποι, οι ιδέες και οι τρόποι με τους οποίους συνεργάζονται για να δημιουργήσουν.

Η καινοτομία αφορά όλους τους οργανισμούς, είτε θέλουν να την αξιοποιήσουν ως θεμελιώδες συστατικό σε κάποιο νέο προϊόν ή επιχειρηματικό μοντέλο, είτε επιθυμούν απλά να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν καινοτόμες υπηρεσίες από τρίτους που θα βελτιώσουν την αξία που προσφέρουν στο κοινό τους ή θα επιφέρουν καλύτερη λειτουργία. 

Παραδείγματα είναι οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, εικονικής πραγματικότητας, αυτοματοποίησης και άλλων που είναι βέβαιο ότι επηρεάζουν ήδη ή θα επηρεάσουν σύντομα τον τρόπο με τον οποίο επιχειρεί ο οργανισμός σας. Δε χρειάζεται να ζείτε στην αιχμή της καινοτομίας για να την αξιοποιήσετε και για να αποφύγετε τα ρίσκα που έπονται αυτής.

Με όποιον τρόπο κι αν σκέπτεσθε να εντάξετε τις τεχνολογικές και παρεμφερείς με τον τομέα σας καινοτομίες, πρέπει πρωτίστως να δημιουργήσετε και να αναπτύξετε το κατάλληλο οργανωσιακό δυναμικό, δηλαδή ως επί το πλείστον τα στελέχη, την εξοικείωση και τεχνογνωσία και, κυρίως, μία οργανωσιακή κουλτούρα καινοτομίας!

Επιπλέον, ο ρυθμός, η έκταση και το βάθος των αλλαγών που φέρνει η τεχνολογική καινοτομία στην οικονομία, τους επιμέρους τομείς, και στην κοινωνία κάνουν ακόμη πιο σημαντική την ύπαρξη μιας δομημένης λειτουργίας «ανοικτής καινοτομίας» στον οργανισμό.

 

ΤΑ ΑΜΕΣΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΕΣΑΣ

 

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ &  ΜΟΝΤΕΛΑ
 • ανάπτυξη νέων ιδεών, προτάσεων και προϊόντων
 • διερεύνηση καινοτόμων επιχειρηματικών πρακτικών

 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
 • εξοικείωση και ανάπτυξη υφιστάμενων στελεχών
 • καλλιέργεια θελκτικότητάς μας ως εργοδότη

 

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 • συνεργασία με τα κοινά που σας ενδιαφέρουν
 • παραγωγή θελκτικού περιεχομένου
 • ουσιαστική διάδραση με κοινωνικά δίκτυα

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Διαρκής Καινοτομία

Οι δράσεις Ανοικτής Καινοτομίας κινητοποιούν τον οργανισμό σας να είναι σε διαρκή επαφή με καινοτόμες ιδέες και πρακτικές.

Σας επιτρέπουν να δείχνετε, με πραγματικά παραδείγματα, το μέλλον και να ξεπερνάτε τη γραφειοκρατική αδράνεια.

Το σωστό, για σας, προγραμμα Ανοικτής Καινοτομίας υποστηρίζει τη στρατηγική μετασχηματισμού σας μέσα από πράξεις και επίτευξη στόχων.

 

Μοχλός ριζικών αλλαγών για πραγματικο μετασχηματισμό

Σας επιτρέπουν να δείχνετε, με πραγματικά παραδείγματα, το μέλλον και να ξεπερνάτε τη γραφειοκρατικη αδράνεια. Το σωστό για εσάς πρόγραμμα Ανοικτής Καινοτομίας υποστηρίζει τη στρατηγική μετασχηματισμού μέσα από πράξεις και επίτευξη στόχων.

 

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Ο πιο προφανής στόχος ενός προγράμματος ή μιας δραστηριότητας Ανοικτής Καινοτομίας είναι η ανάπτυξη ιδεών, προτάσεων, πρωτοτύπων και τελικών καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. Είναι επίσης άριστοι μοχλοί για τη διερεύνηση και την αξιολόγηση νέων δυνητικών επιχειρηματικών ή λειτουργικών μοντέλων και πρακτικών.

Η προσέγγισή μας εξασφαλίζει κατάλληλη στόχευση, ανάλογη με τις επιδιώξεις του οργανισμού σας και υλοποίηση που θα αποφέρει συγκεκριμένα οφέλη εντός ορισμένου προϋπολογισμού και χρόνου.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΑΣ

Η καινοτομία ξεκινά και θεμελιώνεται πάνω στο ανθρώπινο δυναμικό του οργανισμού. Αυτό σημαίνει

 •  την εξοικείωση και την ανάπτυξη των υφιστάμενων στελεχών και
 •  την καλλιέργεια της θελκτικότητάς μας ως εργοδότη μεταξύ των δυνητικά μελλοντικών συνεργατών μας.

Οι δράσεις Ανοικτής Καινοτομίας είναι ιδανικός τρόπος για να κινητοποιήσετε και να αξιοποιήσετε τους ανθρώπους και το δυναμικό που ήδη έχετε, και σας συνδέει―με τον καλύτερο τρόπο―με ταλαντούχους νέους και δυναμικές ομάδες που μπορούν, άμεσα ή στο προσεχές μέλλον, να συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της καινοτομίας στον οργανισμό σας.

 

ΓΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οι δράσεις και τα προγράμματα Ανοικτής Καινοτομίας δημιουργούν μοναδικές ευκαιρίες για συμμετοχή και συνεργασία με το εκάστοτε κοινό που σας ενδιαφέρει. Επίσης είναι εξαιρετικά εργατήρια παραγωγής θελκτικού περιεχομένου για δημοσίευση και προωθούν την ουσιαστική διάδραση με τις παρεμφερείς κοινότητες μέσα από ψηφιακά και παραδοσιακά δίκτυα επικοινωνίας.

 

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

OPEN INNOVATION WORKSHOP

Βασικός σκοπός του εργαστηρίου είναι να γίνει στοχευμένη συζήτηση μεταξύ των στελεχών σας και ειδικών σε συναφή αντικείμενα για το τι σημαίνει–για σας–η καινοτομία και ο ψηφιακός μετασχηματισμός.

Η Crowdpolicy θα προετοιμάσει, σε συνεργασία με σας, την ατζέντα και τη σύνθεση του εργαστηρίου, και θα οργανώσει και θα συντονίσει μία δομημένη συνάντηση εργασίας στην οποία θα διερευνήσετε και θα καταλήξετε στα συστατικά καινοτομίας που έχουν νόημα για τον οργανισμό σας.

Διάρκεια―Έργου: 2 εβδομάδες| Εργαστηρίου: 3 ώρες

 

IDEATHON & CUSTOMERIDEATION

Τα εργαστήρια αυτά παρέχουν συχνά τον πιο απλό και άμεσο τρόπο συζήτησης και συνεργασίας των στελεχών ενός οργανισμού με ομάδες και εταιρίες που αναπτύσσουν τεχνολογίες και πρακτικές που μπορεί να τον ενδιαφέρουν.

Είναι επίσης εξαιρετικές πλατφόρμες για customerideation κατά το οποίο καλούνται αντιπροσωπευτικοί πελάτες του οργανισμού να συμβάλλουν στη διερεύνηση καινοτόμων ιδεών και προτάσεων που έχουν ενδιαφέρον από τη δική τους οπτική γωνία.

Διάρκεια―Έργου: 6 εβδομάδες| Εργαστηρίου: 2-3 ημέρες

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Ετήσια καμπάνια εξοικείωσης εργαζομένων του οργανισμού με την ανοικτή καινοτομία και πρακτικές της.

Μπορεί να περιλαμβάνει σεμινάρια από έμπειρα στελέχη του οικοσυστήματος καινοτομίας, εργαστήρια με καλές πρακτικές και παρεμφερές περιεχόμενο, και δράσεις εσωτερικής επικοινωνίας.

Είναι καμπάνια που μπορεί να υλοποιηθεί αυτόνομα ή ως μέρος ευρύτερου προγράμματος για την ανοικτή καινοτομία στον οργανισμό.

Διάρκεια―Έργου: 6-12 μήνες

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Πρόγραμμα κινητοποίησης και συμμετοχής εργαζομένων και συνεργατών του οργανισμού σε εσωτερικό διαγωνισμό ιδεών και προτάσεων.

Στη διάρκεια του διαγωνισμού θα κατατεθούν ιδέες―σε σχετική πλατφόρμα―και προτάσεις για καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες από εργαζόμενους, στελέχη και από άλλους συνεργάτες, στη βάση προδιαγραφών που θα θέσετε ως ηγεσία. Οι ιδέες και οι προτάσεις θα περάσουν από μία διαδικασία αξιολόγησης και οι «νικητήριες» θα βραβευθούν και, σε επόμενο βήμα, μπορούν να αναπτυχθούν περαιτέρω.

Διάρκεια―Έργου: 10-12 εβδομάδες

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ HACKATHON

Μαζί θα δημιουργήσουμε και θα τρέξουμε μία άρτια δράση καινοτομίας που θα παράξει επεξεργασμένες και καινοτόμες ιδέες και προτάσεις που θα είναι σχετικές με τις δικές σας συνθήκες και απαιτήσεις. Στο ίδιο πλαίσιο θα αναπτύξουμε τους πρώτους πυρήνες και θεμελιώδεις διαδικασίες ανοικτής καινοτομίας.

Μπορεί να διοργανωθεί ως αυτόνομη δράση ή ως κύριο event στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου προγράμματος για την κινητοποίηση και τησυμμετοχή των εργαζομένων και των στελεχών του οργανισμού σας.

Διάρκειa―Έργου: 6-8 εβδομάδες| Δράσης: 1-2 ημέρες

 

ONLINE DESIGN DASH

Παρότι η διεξαγωγή ενός online ή υβριδικού εργαστηρίου για ideation, σχεδιασμό νέων προϊόντων ή υπηρεσιών, και άλλων τύπων είναι σύνθετη διαδικασία, είναι εφικτό και θελκτικό όταν περιλαμβάνει την κατάλληλη πληροφορία, αξιόπιστα εργαλεία, άρτια μεθοδολογία και καθοδήγηση από έμπειρους facilitators.

Η Crowdpolicy σχεδιάζει και υλοποιεί virtual & υβριδικά εργαστήρια προσαρμοσμένα στους στόχους και τις συνθήκες του οργανισμού σας, δίνοντάς σας έτσι ένα σύγχρονο εργαλείο παραγωγικής συμμετοχής στελεχών, συνεργατών και πελατών.

Διάρκεια―Έργου: 4-6 εβδομάδες| Δράσης: 2-4 ημέρες

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

 

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΑ MEETUPS

Τα meetups είναι ένας δοκιμασμένος τρόπος για τη δημιουργία σχέσεων και δικτύωσης με δημιουργικές κοινότητες που ενδιαφέρουν τον οργανισμό σας.

Στη διάρκεια των meetup τα στελέχη σας θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε ανοικτές, αλλά στοχευμένες συζητήσεις με έμπειρα στελέχη του οικοσυστήματος για καινοτόμες τεχνολογίες και επιχειρηματικές πρακτικές που αφορούν τον οργανισμό σας. Το πρόγραμμα, η θεματική διάρθρωση και οι συμμετοχές διαμορφώνονται με βάση τους στόχους που θα θέσετε.

Διάρκεια―Έργου: 2-4 μήνες| Δράσης: 3-4 x 3 ώρες

 

BOOTCAMP / QUICK – HACKATHON

Το Bootcamp είναι ένας θελκτικόςτρόποςεπικοινωνίαςκαι συνεργασίαςμετιςδημιουργικέςκοινότητεςπουθέλειο οργανισμόςσαςναμένεισεεπαφή.

Την ημέρα του Bootcamp

 •  πραγματοποιούνται εισηγήσεις που περιγράφουν τις θεματικές και προετοιμάζουν τις ομάδες που θα παρουσιάσουν πρόταση,
 •  ακολουθεί γρήγορο mentoring για το σχεδιασμό, την προσαρμογή, και την ανάπτυξη των ιδεών κάθε ομάδας, και
 • η μέρα κλείνει με τις παρουσιάσεις, την αξιολόγηση και τη βράβευση των καλύτερων ιδεών.

Διάρκεια―Έργου: 6-12 εβδομάδες| Δράσης: 12 ώρες

 

CROWDHACKATHON

Ο θεσμός των Crowdhackathon μετράει 20+ επιτυχείς διοργανώσεις, σε διάφορους θεματικούς άξονες, και είναι ένας 3ήμερος μαραθώνιος καινοτομίας στον οποίο συμμετέχουν νέοι μηχανικοί, designers, επιχειρηματίες, φοιτητές και άλλοι δημιουργοί με σχετικές με το εκάστοτε αντικείμενο ιδέες και προτάσεις.

Είναι ιδανικές εκδηλώσεις για οργανισμούς που επιθυμούν να απευθυνθούν σε ένα ευρύτερο κοινό δημιουργών για να εδραιώσουν έναν πυλώνα ανοικτής καινοτομίας.

Διάρκεια―Έργου: 8-12 εβδομάδες| Δράσης: 2-3 ημέρες

 

ΔΙΚΟΣ ΣΑΣ BRANDED HACKATHON

Το δικό σας branded Hackathon είναι κατάλληλο όταν θέλετε να κινητοποιήσετε συγκεκριμένες ομάδες και κοινότητες και να λάβετε προτάσεις για καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες που είναι ακόμα πιο προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις του οργανισμού σας.

Επιπλέον σας επιτρέπει να δημιουργήσετε το δικό σας «θεσμό»,  αφού μπορείτε να επαναλαμβάνετε το δικό σας Hackathon κάθε χρόνο, είτε αυτόνομα, είτε ως συστατικό ευρύτερου προγράμματος ανοικτής καινοτομίας.

Διάρκεια―Έργου: 8-12 εβδομάδες| Δράσης: 2-3 ημέρες

 

ONLINE OPEN CHALLENGE

Πρόκειται για διαγωνισμό ανοικτής καινοτομίας στον οποίο υποβάλλοντα ικαι μορφοποιούνται–σε ένα πρώτο επίπεδο– ιδέες και προτάσεις από επιλεγμένα κοινά, και«τρέχει» κατά κύριο λόγο online. Περιλαμβάνει επίσης δύο εκδηλώσεις («Open Day», στην έναρξη και«Βράβευσης»στο τέλος) και μπορεί επίσης να συνοδεύεται από ενδιάμεσα meetups.

Όπως ισχύει για κάθε σχετικό πρόγραμμα που οργανώνουμε, οι συμμετέχοντες προτείνουν ιδέες και λύσεις στη βάση των κατευθύνσεων και των προδιαγραφών που θέτετε εσείς.

Διάρκεια―Έργου: 8-12 εβδομάδες

 

VIRTUAL HACKATHON

Ένα Virtual Hackathon μπορεί να κινητοποιήσει και να επιτρέψει σε ευρύτερο κοινό να συμμετέχει σε μία διαδικασία υποβολής και ανάπτυξης ιδεών και προτάσεων.

Όταν οργανωθεί και υλοποιηθεί με επάρκεια, μπορεί να φέρει εξαιρετικά αποτελέσματα χάρη στις δυνατότητες

 • συμμετοχής περισσότερων ομάδων, από όλες τις άκρες της Ελλάδας και της υφηλίου, αν ζητηθεί,
 • δημιουργίας πιο ώριμων προτάσεων, λόγω ευχέρειας χρόνου, και
 • επικοινωνίας και ενεργοποίησης των κοινοτήτων που ενδιαφέρουν.

Διάρκεια―Έργου: 3-5 μήνες

 

 

ΜΟΧΛΟΙ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Προγράμματα και μοχλοί για την ωρίμανση των προτάσεων και τη δημιουργία δικτύων για την καινοτομία

 

FAST ACCELERATOR PROGRAM

Το Post Hackathon ― Fast Acceleration Program είναι πρόγραμμα επιτάχυνσης προτάσεων που αναπτύχθηκαν στη διάρκεια ενός hackathon ή bootcamp και έχει στόχο τη γρήγορη εξέλιξή του έως το επίπεδο του POC (proof of concept). Αποτελείται από 10 συνεδρίες και υποστηρίζεται από ψηφιακή πλατφόρμα.

Διάρκεια―Έργου: 8 εβδομάδες

 

ΠΛΗΡΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ

Έχει στόχο την υποστήριξη ομάδων που προκρίθηκαν από προηγούμενη φάση ώστε να αναπτύξουν την πρότασή τους εώς το σημείο που θα έχουν ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που θα είναι επιπέδου MVP («στοιχειωδώς βιώσιμο προϊόν»).

Περιλαμβάνει 20+ συνεδρίες, ειδικές εκδηλώσεις, εργαλειοθήκες και πλατφόρμες υποστήριξης, κ.ο.κ.

Διάρκεια― 4-5 Μήνες

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Είναι μόνιμη δομή ανοικτής καινοτομίας που υλοποιεί ένα μακροχρόνιο πρόγραμμα συνεργασίας με δημιουργικές κοινότητες που ενδιαφέρουν τον οργανισμό, υλοποιεί ετήσιες σχετικές δράσεις, αναπτύσσει και παρέχει εργαλειοθήκες και υποδομές για τις ―εσωτερικές και εξωτερικές―ομάδες με τις οποίες συνεργάζεται. Όπως ισχύει για κάθε μονάδα ενός οργανισμού έχει στόχους και συγκεκριμένα παραδοτέα.

Διάρκεια― 4-5 Μήνες

 

CLUSTER ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Η συστάδα ανάπτυξης καινοτομίας παρέχει στα μέλη της βελτιωμένες δυνατότητες ενσωμάτωσης, αξιοποίησης και δημιουργίας καινοτόμων τεχνολογιών και επιχειρηματικών πρακτικών. ΗCrowdpolicy αναλαμβάνει να οργανώσει και να υλοποιήσει, υπό την καθοδήγηση των μελών της, τη δημιουργία, την εδραίωση και την επιχειρησιακή λειτουργία του cluster ανάπτυξης καινοτομίας.

Διάρκεια―Πολυετές στρατηγικό πρόγραμμα

Διαμόρφωση ενός API Sandbox με βάση τις καλές διεθνείς πρακτικές σχεδιασμού, λειτουργίας και προώθησής του ως

«προϊόν» της εταιρίας.

 

DEVELOPERS’ PORTAL

Δημιουργία επιχειρησιακού περιβάλλοντος ανάπτυξης δικτυακών εφαρμογών από τρίτους και από τον οργανισμό και τους συνεργάτες του.

 

SDK ΓΙΑ DEVELOPERS’ PORTAL

Περαιτέρω αναβάθμιση του περιβάλλοντος ανάπτυξης με στόχο την ακόμα πιο εύκολη δημιουργία εφαρμογών που θα βασίζονται στην πλατφόρμα σας από τρίτους.

 

API PRODUCT MARKETING

Ένα άρτιο, αρθρωτό και «managed» πρόγραμμα προσέλκυσης και ανάπτυξης δικτύου μηχανικών και άλλων συνεργατών που θα χρησιμοποιούν την πλατφόρμα σας για να δημιουργήσουν υπηρεσίες για τα κοινά που σας ενδιαφέρουν.

 

SOFTWARE & ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

Παρότι ο CEO της Microsoft ίσως υπερέβαλε ελαφρώς όταν είπε το «every business will be a software business» η πραγματικότητα δεν είναι πολύ μακριά.

Ακόμη κι αν το λογισμικό δεν είναι βασικό συστατικό για όλους σήμερα, γίνεται ολοένα πιο θεμελιώδες στην παροχή υπηρεσιών, καθώς και για την παραγωγικότητα των οργανισμών.

Είναι σχεδόν αναπόφευκτο ότι θα αποκτήσετε ψηφιακές πλατφόρμες που

 1. θα προσθέτουν αξία στα προϊόντα σας,
 2.  θα συμβάλλουν καίρια στην εξυπηρέτηση των κοινών σας και
 3. θα βοηθούν εργαζόμενους και συνεργάτες να δουλεύουν πιο αποδοτικά και αποτελεσματικά.

Η μεγαλύτερη πρόκληση σήμερα ―και για το ορατό μέλλον― είναι η προσέλκυση και η συνεργασία με ικανούς μηχανικούς λογισμικού, το οποίο απαιτεί

Α.  τεχνολογική υποδομή

Β. διαρκή καμπάνια επικοινωνίας και

Γ. τη σωστή στρατηγική συνεργασίας.

Η Crowdpolicy έχει εκτενή σχετική εμπειρία και μπορεί να είναι εξαιρετικός συνεργάτης στο ταξίδι σας προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Η προσέγγισή μας

Δημιουργία και ενίσχυση θεματικών οικοσυστημάτων επιχειρησιακής καινοτομίας (όπως είναι το fintech, agrotech, civictech, insurtech, martech, IoT, health κοκ).

decorationimg
decorationimg

Δημιουργία εργαστηρίων (citylabs για Δήμους) ή Innolabs (για επιχειρήσεις) με αντικείμενο το ideation και team development.

Εφαρμογή μεθοδολογιών lean product development για ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, agile και scrum για ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών λογισμικού.

decorationimg
decorationimg

Εφαρμογή μεθοδολογιών lean startup για την ενίσχυση νέων ομάδων, νέων επιχειρήσεων, startup και κοινωνικών επιχειρήσεων.

Ανάπτυξη μοντέλων κοινωνικής οικονομίας.

decorationimg
decorationimg

Ανάπτυξη MVPs για ομάδες, startups, επιχειρήσεις και φορείς MakeyourMVP.

Διοργάνωση θεματικών διαγωνισμών καινοτομίας Crowdhackathons.

decorationimg
decorationimg

Σχεδιασμός, υποστήριξη και λειτουργία επιταχυντών (accelerators) και δομών για την ωρίμανση ομάδων και ιδεών.

Υποστήριξη των διαδικασιών από το πλήθος (Crowd).

decorationimg

Crowdpolicy offers an end-to-end approach covering all facets of the open innovation process in 3 key pillars

Internal
Innovation

Create startup-like culture in your organization by energising your people.

Enable

External
Innovation

Expand capabilities and source ideas from ecosystems outside your organization.

Collaborate

Open Innovation Toolkit

Leverage IT platforms / API portals / SDKs to put innovation in action.

Integrate

Επικοινωνήστε μαζί μας

[email protected]

(+30) 216 900 2600

Ελευθερίου Βενιζέλου (πρώην Γράμμου) 82, Μοσχάτο,
ΤΚ 183 45

Σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες Επικοινωνία