Πλατφόρμα Διαχείρισης Καινοτομίας της Crowdpolicy

OpenInnovation

Η πλατφόρμα διαχείρισης καινοτομίας της Crowdpolicy βοηθά τους οργανισμούς να εκτελούν προγράμματα καινοτομίας με τις σωστές οδηγίες, μεθόδους οργάνωσης και προηγμένες λειτουργίες, δοκιμασμένες σε πολλές υλοποιήσεις με μετρημένα αποτελέσματα.

Η Πλατφόρμα Διαχείρισης Καινοτομίας προσφέρει μια ολιστική πλατφόρμα βασισμένη στην εκτεταμένη εμπειρία της Crowdpolicy σε προγράμματα καινοτομίας. Μέχρι τώρα έχει διοργανώσει περισσότερα από 30 crowdhackathons, bootcamps και 15 προγράμματα επιτάχυνσης.

3 βασικά χαρακτηριστικά:

 • Συγκέντρωση επιχειρηματικών σχεδίων
 • Αξιολόγηση
 • Παρακολούθηση προόδου

Με βάση τα παραπάνω, η πλατφόρμα αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Παραγωγή ιδεών
 • Δημιουργία κοινότητας
 • Κατάθεση ιδεών και matchmaking
 • Πλήρης διαγωνιστική διαδικασία

Η Πλατφόρμα Καινοτομίας υποστηρίζει τους παρακάτω ρόλους:

 • Νεοφυείς επιχειρήσεις
 • Μέντορες
 • Επιτροπή αξιολόγησης
 • Επιχειρηματικοί άγγελοι
 • Οργανισμοί
 • Επισκέπτες
 • Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
 • Εκκολαπτήρια και επιταχυντές
 • Χορηγοί

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

»