Ελάτε στην Ομάδα μας

Δείτε τις ανοιχτές θέσεις παρακάτω.

Συνεργάτης Ανάπτυξης Εργασιών και Πωλήσεων - Business Development Lead

Junior Graphics / Web Designer

Σύμβουλος υποστήριξης Αναπτυξιακών και Ερευνητικών Προγραμμάτων

Στέλεχος διοικητικής υποστήριξης της Crowdpolicy

Marketing Manager

Tεχνικός Δικτύων