Ελάτε στην Ομάδα μας

Δείτε τις ανοιχτές θέσεις παρακάτω.

Σύμβουλος υποστήριξης Αναπτυξιακών και Ερευνητικών Προγραμμάτων

Στέλεχος διοικητικής υποστήριξης της Crowdpolicy

Marketing Manager

Developers, Designers, Network specialist

Tεχνικός Δικτύων