Λύσεις για Δήμους

Civictech

Η Crowdpolicy διαθέτει ολοκληρωμένη στρατηγική πρόταση για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οι υπηρεσίες και οι πλατφόρμες που εντάσσονται στη σουίτα hello.crowdapps.net παρέχουν ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη βελτίωση της συμμετοχής και της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Σε Δήμους παρέχουμε:

  • Ψηφιακά πληροφοριακά συστήματα για την οργάνωση των επιχειρησιακών θεμάτων των Δήμων και την προώθηση της συμμετοχικής λήψης αποφάσεων, ανοικτά δεδομένα, διαχείριση δωρεών, crowdfunding, διαβουλεύσεις, καταγραφή προβλημάτων δημοτών και προτάσεων κ.ά
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την οργάνωση του αναπτυξιακού πλάνου έργων του Δήμου με τη συμμετοχή των πολιτών κατά τη φάση του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της αξιολόγησης των δράσεων και έργων, με χρήση ψηφιακών συμμετοχικών συστημάτων

Βασικοί στόχοι της προσέγγισής μας είναι:

1. Μείωση της γραφειοκρατίας και βελτίωση των καθημερινών συναλλαγών των πολιτών.

2. Λειτουργία προηγμένων ψηφιακών υπηρεσιών.

3. Ανάπτυξη δράσεων για την τοπική ανάπτυξη και απασχόληση.

4. Αστική Ανάπλαση.

5. Αποτελεσματική επικοινωνία με τους Δήμους για το έργο τους.

6. Συμμετοχή των πολιτών και ανάδραση.

7. Ανάπτυξη ευκαιριών χρηματοδότησης από Ε.Ε. ή/και άλλους πόρους.

8. Καινοτομία σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

9. Η καταπολέμηση της ανεργίας, στήριξη της επιχειρηματικότητας και το skill development.

Κατέβασε το φυλλάδιο

Ψηφιακός Μετασχηματισμός – Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

E-Government portal

Βασικός στόχος της διαδικτυακής πύλης είναι η ολοκληρωμένη πληροφόρηση του πολίτη, δημότη και του επισκέπτη, σε όλα τα θέματα που είτε είναι άμεσης χρησιμότητας, είτε μπορεί να τον ενδιαφέρουν για την πόλη και τον Δήμο ή την Περιφέρεια. Η πύλη ενσωματώνει σε ένα ενιαίο περιβάλλον προηγμένες εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την εξασφάλιση της διαφάνειας, της εξυπηρέτησης του πολίτη και της προώθησης νέων επιχειρηματικών σχεδίων.

City Agent

Ψηφιακή πλατφόρμα μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να αναφέρουν σε πραγματικό χρόνο από τον υπολογιστή ή το κινητό τους ενδεχόμενα προβλήματα που εντοπίζουν στην περιοχή τους ή σε κάποιο άλλο σημείο του Δήμου (π.χ. κακοτεχνίες του δρόμου – λακκούβες, προβλήματα καθαριότητας ή φθοράς της δημοτικής περιουσίας κλπ) ή να κάνουν προτάσεις για τον κοινό δημόσιο χώρο.

Chat Bot

Το chatbot θα μπορεί να εξυπηρετεί φορείς, πολίτες, επιχειρήσεις και γενικότερα οποιονδήποτε θέλει να μάθει περισσότερες πληροφορίες ή να εξυπηρετηθεί σχετικά με τον Δήμο και τις πληροφορίες που θα επιλεγούν να παρέχονται. Όλα αυτά λειτουργούν σε ένα ενιαίο περιβάλλον με φυσική γλώσσα, το οποίο μάλιστα ήδη υπάρχει στα κινητά των χρηστών (Facebook Messenger).

Crowdpayments

Στόχος της πλατφόρμας είναι η εξόφληση των οφειλών προς τον Δήμο με ηλεκτρονικό τρόπο και μέσω διαδικτύου ώστε να αποφεύγεται η ταλαιπωρία και η καθυστέρηση στα ταμεία και να αυξηθεί η εισπραξιμότητα. Μέσω της υπηρεσίας Crowd Payments οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να εξοφλούν ηλεκτρονικά σχεδόν το σύνολο των οφειλών τους προς το Δήμο π.χ. δημοτικά τέλη, κλήσεις παράνομης στάθμευσης κ.α.

Ανοικτός, Συμμετοχικός Δήμος – Ηλεκτρονική Δημοκρατία

Crowd Participation

H πλατφόρμα διαβούλευσης επιτρέπει την οργάνωση και πραγματοποίηση Δημόσιας Διαβούλευσης για τα έργα και τις δράσεις της Πόλης, του Δήμου ή της Περιφέρειας, σε συνδυασμό με την αξιολόγηση και προτεραιοποίηση. Απευθύνεται στα στελέχη της Δήμου αλλά και στους πολίτες.Ο Δήμος προωθεί και ενισχύει την συμμετοχικότητα των πολιτών και φορέων, τη λογική της από κοινού διαμόρφωσης. H ηλεκτρονική πλατφόρμα στηρίζεται σε καινοτόμες συμμετοχικές τεχνολογίες (Crowdapps) που προωθούν την ενεργή συμμετοχή πολιτών και συλλογικών φορέων σε τοπικό επίπεδο.

Post – it

To βασικό χαρακτηριστικό της πλατφόρμας είναι η άμεση και εύκολη συγκέντρωση ιδεών και προτάσεων που ο Δήμος ή οι τοπικές κοινότητες πολιτών επιθυμούν να συλλέξουν με έναν μοναδικό τρόπο ο οποίος είναι οικείος σε όλες τις ηλικίες.Η ιδέα της άμεσης υποβολής “ΙΔΕΩΝ” από την πλευρά του πολίτη για την αλλαγή που θέλει ο ίδιος να δει στην περιοχή του γίνεται με έναν τρόπο πρωτότυπο, εύκολο και διαδραστικό και την πεποίθηση ότι ο πολίτης μπορεί να συμμετέχει στις αλλαγές και τις αποφάσεις του Δήμου (gamification).

CrowdFunding

Η πλατφόρμα Crowdfunding προωθεί τη συμμετοχική δωρεά και ενεργό υποστήριξη του Δήμου από ιδιώτες και άλλους φορείς μέσω της δημόσιας προβολής των στοιχείων των προσφορών. H πλατφόρμα θα προσφέρει τη δυνατότητα παρακολούθησης των δράσεων που πραγματοποιεί ο Δήμος, για την ενίσχυση και χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του. Μέσα από την πλατφόρμα δημοσιεύονται ανοικτές προσκλήσεις για υποστήριξη έργων που αφορούν τον πολιτισμό, τις υποδομές, έργα και δράσεις τις κοινωνίας πολιτών κ.ά.

CrowdBudget

Η πλατφόρμα Crowd Budget αποτελεί μία ηλεκτρονική υπηρεσία με στόχο την συνδιαμόρφωση του προϋπολογισμού ενός δημόσιου φορέα ή Οργανισμού μέσα από τη συμμετοχή των πολιτών. Ο φορέας παρουσιάζει τα προτεινόμενα έργα και δράσεις προς υλοποίηση και καλεί τους πολίτες να δηλώσουν την προτίμησή τους ψηφίζοντας τα έργα που προτιμούν. Ο σχεδιασμός της πλατφόρμας έχει γίνει με τρόπο ώστε να προσφέρει χρησιμότητα και να είναι εύκολα προσαρμόσιμη στον ιδιωτικό τομέα καθώς και σε άλλες χώρες της Ε.Ε.

City – Regio Plus

Στόχο της πλατφόρμας αποτελεί η συγκέντρωση και ανάδειξη διαφόρων σημείων ενδιαφέροντος (Points of Interest) και δράσεων. Συνεπώς, πολίτες, κάτοικοι, επισκέπτες και επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται και να επιλέγουν τις δράσεις που βρίσκονται στο πλαίσιο του ενδιαφέροντός τους.

OEngine#OpenData

Η πλατφόρμα ανοιχτών δεδομένων έχει στόχο να συνδυάσει τα αποτελέσματα και τα οφέλη που θα προκύψουν µέσα από τις υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας θα ενδυναµώσουν το ρόλο της διοίκησης και του πολίτη και θα ενισχύσουν έµµεσα την οικονοµία. Η πλατφόρμα αποφάσεων δίνει τη δυνατότητα στις υπηρεσίες να αποθηκεύουν με την χρήση βάσης δεδομένων, να καταχωρούν μεταδεδομένα και να εξάγουν αρχεία συμβατά με τα ζητούμενα data.gov.gr.

Open Council

Η πλατφόρμα Open Council αποτελεί μια υπηρεσία που δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να καταγράφουν θέματα και να παρακολουθούν την ψήφισή τους στα δημοτικά συμβούλια. Στόχος της υπηρεσίας είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων των τοπικών αρχών. Επίσης, οι πολίτες θέτουν ερωτήσεις στα μέλη των δημοτικών συμβουλίων και στη συνέχεια τα θέματα αυτά απαντώνται και ψηφίζονται από τα αρμόδια άτομα των τοπικών αρχών.

Προβολή δημοτικού έργου

Projects@maps

Η πλατφόρμα Έργα σε χάρτη είναι ένα σύγχρονο γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών για την αποτελεσματική διαχείριση και απεικόνιση των έργων και των δράσεων του Δήμου. Στην ψηφιακή πλατφόρμα μπορούν να αποτυπώνονται, με γεωγραφική – πληροφοριακή αναφορά, τα τεχνικά έργα (π.χ. έργα γενικής ανάπλασης, οδοποιίας, πεζοδρομήσεων, πρασίνου, σχολικών κτιρίων, αποχέτευσης, ηλεκτροφωτισμού, μνημείων, μελέτες χωροθέτησης κτιρίων, εποχιακά έργα κλπ.) και οι δράσεις (κοινωνικές, οικονομικές, εκπαιδευτικές, τουριστικές, επιχειρηματικές κλπ.) του Δήμου, μαζί με τα στοιχεία προόδου τους.

Απλοποίηση διαδικασιών – Αποδοτικότητα

Crowd Procurement

Η πλατφόρμα Crowd Procurement αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τη σωστή οργάνωση και αυτοματοποίηση του τμήματος προμηθειών ενός φορέα αλλά και την πιο αποτελεσματική υλοποίηση των προμηθειών με την online έρευνα αγοράς καθώς και τη δυνατότητα δημοσιοποίησης σε πραγματικό χρόνο του προϋπολογισμού του. H απλοποίηση των διαδικασιών επιτυγχάνεται μέσα από τη διαλειτουργικότητα με τρίτα συστήματα της δημόσιας διοίκησης όπως το πρόγραμμα Διαύγεια και το Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Open Budget

Η πλατφόρμα Open Budget αποτελεί ένα ψηφιακό εργαλείο για την παρουσίαση του προϋπολογισμού σε πραγματικό χρόνο, καθώς διασυνδέεται με το λογιστικό – πληροφοριακό σύστημα ενός δημόσιου οργανισμού ή της τοπικής αυτοδιοίκησης. Βασικός στόχος της υπηρεσίας είναι η διαφάνεια προς τους πολίτες, καθώς χρησιμεύει ως απολογιστικό εργαλείο παρουσίασης των εσόδων και εξόδων του φορέα που χρησιμοποιεί την υπηρεσία.

Ασύρματη πρόσβαση – Έξυπνη πόλη

Social WiFi

Η πλατφόρμα απευθύνεται σε Δήμους και Τοπικές Κοινότητες. Κύριος στόχος είναι η δημιουργία κοινότητας συντήρησης και επέκτασης (community building) από τους ίδιους τους Δημότες. Η τεχνολογία που χρησιμοποιείται επιτρέπει την εύκολη και άμεση επέκταση του δικτύου, προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, με την απλή τοποθέτηση και ρευματοδότηση ενός κόμβου που βρίσκεται σε ακτίνα λήψης με το δίκτυο. Το κόστος του κάθε κόμβου είναι ιδιαίτερα χαμηλό και τοποθετείται με εξαιρετική ευκολία ενώ δεν χρειάζεται καμία ρύθμιση.

City Dashboard

Η πλατφόρμα City Dashboard παραθέτει ενοποιημένα μεγέθη και στοιχεία (metrics) ενός δημόσιου φορέα. O φορέας μπορεί να παρουσιάζει τα οικονομικά δεδομένα, τις δαπάνες, τα έσοδά του και να πληροφορεί τους πολίτες για τον προγραμματισμό του. Κάθε πολίτης έχει πρόσβαση στις δαπάνες, τα έσοδα, τις κατανομές πόρων, τα προγράμματα, την πρόοδο των έργων και άλλες κατηγορίες πληροφόρησης του φορέα.

Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία

City Labs

Tα City labs, αποτελούν μια σύγχρονη υπηρεσία για την προώθηση και ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης. Μπορούν να έχουν ψηφιακή και φυσική υπόσταση, και ο στόχος τους έγκειται στο να δικτυώσουν τις πόλεις προωθώντας δημιουργικές και καινοτόμες λύσεις για να δώσουν ώθηση στην υλοποίηση δράσεων. Μέσα από την βιώσιμη ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο θα υποστηριχθεί στην ουσία η παραγωγική οικονομία και η εθνική ανάπτυξη.

Περιβάλλον

Crowd4Environment

Η ψηφιακή πλατφόρμα υποστηρίζει τη διαχείριση απορριμμάτων με σκοπό την απεικόνιση σημείων περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, καθώς και τη δημιουργία ψηφιακής κοινότητας που επιτρέπει σε πολίτες/δημότες, επισκέπτες/τουρίστες και τοπικές επιχειρήσεις να αναρτούν και να αλληλεπιδρούν για περιβαλλοντικά θέματα. Οι πολίτες αναφέρουν σε πραγματικό χρόνο από τον υπολογιστή ή το κινητό τους ενδεχόμενα προβλήματα που εντοπίζουν στο κοινό δημόσιο χώρο.

»