Πολιτική κατά της Βίας & Παρενόχλησης στην Εργασία

Η CROWDPOLICY αναγνωρίζει την ευθύνη για ένα εργασιακό περιβάλλον που προάγει τον σεβασμό και την παροχή ίσων ευκαιριών μέσω της θεσμοθετημένης Πολιτικής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του Οργανισμού Προσωπικού, του Κώδικα Δεοντολογίας και Ηθικής και της Πολιτικής και Διαδικασίας για την Πρόληψη και Καταπολέμηση Περιστατικών Διακρίσεων, Βίας και Παρενόχλησης στο χώρο Εργασίας.Σκοπός της Πολιτικής είναι η πρόληψη και καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων βάσει προσωπικών χαρακτηριστικών και επιλογών, η δημιουργία και εδραίωση ενός περιβάλλοντος εργασίας, το οποίο σέβεται, προωθεί και διασφαλίζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το δικαίωμα κάθε ανθρώπου σε έναν κόσμο εργασίας χωρίς βία και παρενόχληση.Ενημερώσου για την Πολιτική, εδώ