Λύσεις δημόσιας διακυβέρνησης

GovTech

Digital Gov

Προτείνουμε ένα πλάνο δράσεων και κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή e-Governance, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

 • Την εσωτερικη λειτουργία των φορέων του δημόσιου τομέα ως οργανισμοί οι οποίοι ασχολούνται με την εξυπηρέτηση των πολιτών, των επιχειρήσεων και άλλων δημόσιων οργανισμών
 • Το ρόλο των φορέων του δημόσιου τομέα  που βασίζεται στην αποτελεσματική χρήση των υφιστάμενων στοιχείων (evidence based & data driven policy making)
 • Τον πολιτικό τους ρόλο στην τόνωση της ανάπτυξης και της οικονομίας σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο
 • Τις συνέργειες και την ευθυγράμμιση με τις ευρωπαϊκές πολιτικές
 • Την ύπαρξη παραδειγμάτων και δράσεων οργανωμένων πολιτών και κοινοτήτων οι οποίες μπορούν να συμμετέχουν στην επίλυση προβλημάτων
 • Τις συνέργειες και την ευθυγράμμιση με τις ευρωπαϊκές πολιτικές

Η φιλοσοφία της προσέγγισής μας

Η προσέγγιση που προτείνουμε βασίζεται στα εξής:

 • Εσωτερική οργάνωση δομών IT (IT organization & Governance)
 • Άμεσα αποτελέσματα  – ενδεικτικές βραχυπρόθεσμες ενέργειες
 • Δημιουργία συνθηκών για τη διαμόρφωση ενός μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου σχεδιασμού σύμφωνα με το Στρατηγικό Πλαίσιο κάθε Οργανισμού και τις ιδιαίτερες ανάγκες του. Ο προγραμματισμός μπορεί να ξεκινήσει μέσω μιας διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβούλευσης
 • Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών και των συλλογικών φορέων μέσω δράσεων Crowdsourcing (Crowdhackathons, accelerators “επιταχυντές”, citylabs)
 • Υποδομές που παρέχουν εύκολη πρόσβαση στο Internet για όλους

Η πρότασή μας αφορά ενδεικτικούς τομείς και παρεμβάσεις που μπορούν να εφαρμοστούν βραχυπρόθεσμα. Οι παρεμβάσεις μπορούν να προκύψουν από τη συνεργασία των εσωτερικών δομών των φορέων του δημόσιου τομέα, τα ευέλικτα συστήματα εξωτερικής ανάθεσης και τη συνεργασία με ερευνητικά και ακαδημαϊκά δίκτυα καθώς και κοινότητες ενεργών πολιτών και έξυπνες λύσεις και μεθοδολογίες που αναπτύσσονται από την ομάδα μας (civictech, crowdsourcing).

Portals 

Βασικός στόχος της ηλεκτρονικης πύλης είναι η ολοκληρωμένη πληροφόρηση των πολιτών και επισκεπτών σχετικά με όλα τα θέματα που είτε είναι άμεσης χρησιμότητας, είτε μπορεί να τους ενδιαφέρουν για την πόλη, το Δήμο ή την Περιφέρεια.

Η πλατφόρμα έχει υλοποιηθεί σε ένα σύγχρονο, ανοιχτού περιεχομένου Content Management System (σύστημα διαχείρισης περιεχομένου), προκειμένου να καταστεί δυνατή η χρήση τέτοιων χαρακτηριστικών όπως η επεκτασιμότητα και ανεξαρτησία από παρόχους. 

6 Βασικές Αρχες:

1. Πλοήγηση φιλική προς το χρήστη, σύστημα αναζήτησης και ταξινόμησης.

2. Επεκτασιμότητα: δυνατότητα δυναμικής ικανοποίησης πολλαπλών απαιτήσεων, χωρίς τη διακοπή της κανονικής ροής της λειτουργικότητας του συστήματος.

3. Ασφάλεια: υπηρεσία προστασίας από λάθη, ιούς, πρόσβαση και ατεκμηρίωτη κοινή χρήση πληροφοριών.

4. Γρήγορη και συνολική παρουσίαση των στοιχείων.

5. Αναγνώριση του χρήστη και ασφαλής αλληλεπίδραση μεταξύ των υπηρεσιών πλαισίου και της πλατφόρμας.

6. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και συμμετοχής.

Η πύλη ενσωματώνει σε ένα ενιαίο περιβάλλον προηγμένες εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την εξασφάλιση της διαφάνειας, της προστασίας του πολίτη και της προώθησης νέων επιχειρηματικών σχεδίων.

Open APIs

Σήμερα οι δήμοι έχουν τη δυνατότητα να παίρνουν ανατροφοδότηση από τον πολίτη, δημόσια δημογραφικά δεδομένα και στοιχεία απογραφής, ακόμα και δεδομένα αλληλεπίδρασης ψηφιακού συστήματος. Τα APIs δημιουργούν τις συνθήκες για τη δημιουργία συνεργασίας ανάμεσα στις τοπικές αρχές και τους τεχνολογικούς παρόχους, έχοντας ως αποτέλεσμα νέες υπηρεσίες οι οποίες χρησιμοποιούνται από ψηφιακούς πελάτες και ένα μεταμορφωμένο επιχειρηματικό μοντέλο. 

Οι δήμοι, ως οργανισμοί, έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν μόνοι τους νέες καινοτόμες λύσεις. Παρόλα αυτά, η εσωτερική καινοτομία έχει μεγάλο επίπεδο δυσκολίας και συνήθως χρειάζεται βοήθεια από τρίτους. Η εξωτερική βοήθεια παρέχεται απλόχερα από καινοτόμες εταιρείες fintech οι οποίες προσπαθούν να αναπτύξουν καινοτόμα προϊόντα και λύσεις, αλλά δεν έχουν πελατολόγιο όπως οι τράπεζες. Όλα αυτά είναι ένα μονοπάτι καινοτομίας που ο οργανισμός πρέπει να ακολουθήσει για να μεταβεί στη μεταμόρφωση. Προγράμματα καινοτομίας, διαγωνισμοί, hackathons, φυτώρια (incubators), επιταχυντές (accelerators), startup εταιρείες, είναι όροι με τους οποίους πρέπει να αρχίσουμε να εξοικειωνόμαστε …

eIDAS

Ένα πλαίσιο που παρέχει υπηρεσίες αυθεντικοποίησης και διαχείρισης συναίνεσης.

Χαρακτηριστικά: 

 • Εφαρμογή ισχυρής αυθεντικοποίησης του πελάτη
 • Παροχή αυθεντικοποίησης ως υπηρεσία προς τρίτους
 • Σύνδεση
 • Επιχειρησιακή κινητικότητα

Social WiFi

Η πλατφόρμα απευθύνεται σε δήμους και τοπικές αρχές. Βασικός στόχος είναι η δημιουργία κοινότητας συντήρησης και επέκτασης από τους ίδιους τους πολίτες (community building). Η τεχνολογία που χρησιμοποιείται επιτρέπει την εύκολη και άμεση επέκταση του δικτύου προς κάθε κατεύθυνση με μία απλή τοποθέτηση και ρευματοδότηση ενός κόμβου που βρίσκεται σε ακτίνα λήψης με το δίκτυο. Το κόστος του κάθε κόμβου είναι χαμηλό και μπορεί να εγκατασταθεί εύκολα χωρίς καμία ρύθμιση.

Civic engagement

Η σουίτα περιλαμβάνει μία ποικιλία πλατφορμών και υπηρεσιών που προσκαλεί τους πολίτες να έχουν ενεργό ρόλο στην τρέχουσα κατάσταση του δήμου ή της ευρύτερης περιοχής. Η ανάμειξη στα κοινά ενθαρρύνεται μέσω της συμμετοχής στις αντίστοιχες πλατφόρμες όπου πολίτες και συλλογικοί φορείς  είναι ευπρόσδεκτοι να προτείνουν και να αξιολογήσουν ιδέες καθώς και να παρακολουθήσουν την πρόοδο των δράσεων. 

Οι πλατφόρμες που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία είναι:

 • Crowd participation
 • Post-it
 • Crowdfunding
 • City-Regio Plus
 • OEngine#opendata
 • Open Council
»