Open Innovation

Εισαγωγή

Η Crowdpolicy διαθέτει ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ενίσχυση της καινοτομίας σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς, στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα. Στόχοι της προσέγγισής μας είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των φορέων, η μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία, η ολοκληρωμένη ψηφιακή μετάβαση και η δημιουργία προστιθέμενης αξίας με τη συμμετοχή του πλήθους. Παράλληλα όμως, η μεθοδολογία που ακολουθούμε βασίζεται στη σταδιακή εφαρμογή των προτεινόμενων λύσεων, στις συνεχείς μετρήσεις των πιλοτικών εφαρμογών και στις πολλαπλές επαναλήψεις μέχρι να επιτευχθεί το αποτέλεσμα.

Η προσέγγιση της Crowdpolicy για την ενίσχυση της καινοτομίας αποτελείται από:

Bootcamps

To bootcamp είναι ένα ολιγοήμερο εργαστήριο κατά τη διάρκεια του οποίου οι συμμετέχοντες (πχ στελέχη μια επιχείρησης, υποψήφιες ομάδες για επιλογή σε επιταχυντή κοκ) με δομημένο τρόπο καλούνται να λύσουν ένα πρόβλημα με σύγχρονες μεθοδολογίες ανάπτυξης, όπως είναι η lean, design thinking, agile κοκ.

Στόχος είναι οι συμμετέχοντες να οργανωθούν σε ομάδες πέρα από τη στενή οργάνωση στο πλαίσιο ενός οργανισμού, να έρθουν σε επαφή με νέες τεχνολογίες και ιδέες και να μάθουν να δουλεύουν με νέες συνεργατικές lean μεθοδολογίες. Αυτό είναι το πρώτο βήμα ώστε τα στελέχη ενός οργανισμού να μάθουν και να κατανοήσουν σύγχρονες μεθοδολογίες ανάπτυξης επιχειρηματικών μοντέλων και προϊόντων, οι οποίες προάγουν την καινοτομία.

Στη διαδικασία του bootcamp οι συμμετέχοντες ακολουθούν ένα συγκεκριμένο τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος που θέλουν να λύσουν. Με κριτήρια την ανθρώπινη ανάγκη, την τεχνολογικά εφικτή υλοποίηση  και την επιχειρηματική βιωσιμότητα ανακαλύπτουν ποια είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες που θα πρέπει να έχει το προϊόν ή η υπηρεσία τους προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα με τρόπο αποδοτικό και αποτελεσματικό.

Οι βασικές αρχές της μεθοδολογικής προσέγγισης είναι:

 1. Κατανόηση του προβλήματος
 2. Παρατήρηση των χρηστών
 3. Κατανόηση των ευρημάτων – αποτελεσμάτων
 4. Παραγωγή νέων ιδεών
 5. Δημιουργία πρωτοτύπου – πειραματισμός
 6. Δοκιμές, υλοποίηση, βελτίωση

Τα bootcamps απευθύνονται σε στελέχη οργανισμών του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα ως ένα πρώτο βήμα για τη στρατηγική του οργανισμού προς έναν πιο agile τρόπο λειτουργίας, με στόχο την προώθηση της καινοτομίας και της αποτελεσματικότητας μέσα από βιώσιμα μοντέλα.

Μπορείτε να δείτε παρουσίαση ενός προγράμματος bootcamp του be finnovative εδώ.

Crowdhackathons 

Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται ένα δυναμικό ανθρώπινο κεφάλαιο που ψάχνει δημιουργικές διεξόδους, να καινοτομήσει και να υποστηρίξει την τοπική οικονομία και επιχειρηματικότητα. Επιπλέον στην Ελλάδα υπάρχει υψηλή συγκέντρωση ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων που διαθέτουν μεγάλη τεχνογνωσία σε εφαρμοσμένους τομείς της κοινωνίας και οικονομίας.

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας που μπορούν να ωφεληθούν πολύ από τις σύγχρονες τεχνολογίες και πρακτικές. Όμως το R&D των εταιριών φυσικά δεν επαρκεί, ιδίως με μειωμένα κόστη που απαιτείται να γίνεται σε πολλές περιπτώσεις. Πρέπει οι επιχειρήσεις, οι φορείς και οι οργανισμοί να έχουν πρόσβαση σε έρευνα και καινοτομία, που μπορεί να βελτιώσει την αλυσίδα αξίας τους.

Στο πλαίσιο αυτό η Crowdpolicy διοργανώνει τους διαγωνισμούς καινοτομίας Crowdhackathon με στόχο τη δημιουργία πρότυπων εφαρμογών και επιχειρησιακών μοντέλων.

Μέχρι στιγμής, η Crowdpolicy εχει διοργανώσει μία σειρά από Crowdhackathons τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο με πρώτο το Crowdhackathon #Apodeiksi, το οποίο πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2015 και επικεντρώθηκε σε εφαρμογές για την εξάλειψη της φοροδιαφυγής. Πληθώρα crowdhackathons ακολούθησαν τα επόμενα χρόνια και σήμερα, η εταιρεία μας είναι σε θέση να παρουσιάσει άφθονους μαραθώνιους καινοτομίας σε ευρύ φάσμα κλάδων όπως είναι ο τουρισμός, η οικονομία, η ασφάλιση, οι μεταφορές, τα ανοιχτά δεδομένα, η βιομηχανία και το περιβάλλον. Ο πιο πρόσφατος μαραθώνιος οργανώθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας το Δεκέμβριο του 2019. Στόχος του ήταν να υπογραμμίσει την αναγκαιότητα για τις οικολογικές καινοτόμες εφαρμογές και να αποτελέσει πρωταρχικο βήμα στη δημιουργία ενός ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στο τομέα του περιβάλλοντος και της ενέργειας. 

Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με όλα τα crowdhackathons και τους νικητές, μπορείτε να επισκφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:  https://www.crowdhackathon.com/

Οι δράσεις αυτές αποτελούν “μαραθώνιους ανάπτυξης εφαρμογών” με κατεύθυνση διάφορους τομείς της οικονομίας. Σε αυτές συμμετέχουν νέοι, προγραμματιστές, designers, αναλυτές και κάθε ενδιαφερόμενος που έχει ιδέες και προτάσεις για να λύσει πρακτικά προβλήματα ή να φτιάξει ένα πιλοτικό καινοτόμο προϊόν ή υπηρεσία, ενώ παράλληλα καλούνται να συμμετέχουν ενεργά φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, διαθέτοντας ανοιχτά δεδομένα προς αξιοποίηση.

Στη διάρκεια ενός crowdhackathon οι συμμετέχοντες, συζητούν ιδέες προς υλοποίηση με ειδικούς μέντορες που συμμετέχουν στη διαδικασία. Οι προτάσεις αξιολογούνται και επιλέγονται οι πιο δημοφιλείς με στόχο την υλοποίησή τους ως εφαρμογές στο διαδίκτυο και σε κινητά τηλέφωνα (smartphones), καθώς και την περαιτέρω αξιοποίησή τους. Οι εφαρμογές που θα προκύψουν είναι διαθέσιμες ως opensource ώστε να αξιοποιηθούν στη συνέχεια από κάθε ενδιαφερόμενο ιδιώτη ή δημόσιο οργανισμό, ο οποίος θα μπορεί να τις εξελίξει.

Σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας παίζει ιδιαίτερο ρόλο το κοινό (crowd), για το λόγο αυτό και το όνομα της διαδικασίας είναι crowdhackathon.

Ενδεικτικά αξίζει να αναφέρουμε ορισμένα δεδομένα για τα δύο πρώτα crowdhackathons που αποδεικνύουν την ενεργή συμμετοχή της κοινωνίας στις δράσεις αυτές:

Κάθε crowdhackathon έχει έναν leader partner, ο οποίος έχει καλή τοποθέτηση στο θέμα που έχουμε αναλάβει και γνωρίζει τα ειδικότερα ζητήματα. Σε συνεργασία μαζί του αλλά και με τους χορηγούς που υποστηρίζουν κάθε crowdhackathon, ορίζουμε τους στρατηγικούς στόχους πάνω στους οποίους θα δουλέψουμε και διαμορφώνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές των προβλημάτων που θέλουμε να λύσουμε. Οι προδιαγραφές βγαίνουν σε δημόσια διαβούλευση και έτσι συνδιαμορφώνονται μέχρι την ημέρα της διοργάνωσης.

Η συμμετοχή για όλους είναι δωρεάν.

Τα έξοδα και τα βραβεία που δίνουμε παρέχονται από τους χορηγούς ενώ οι υποστηρικτές φροντίζουν για την επικοινωνία και διάχυση της δράσης. Σε κάθε crowdhachathon δίνονται αξιόλογα χρηματικά βραβεία, περίπου 10.000 ευρώ σε χρήματα στις 3 πρώτες ομάδες, ενώ παρέχονται από τους χορηγούς συμβουλευτικές υπηρεσίες για υποστήριξη επιχειρηματικών σχημάτων – συνήθως – ή άλλες υπηρεσίες, όπως υποτροφίες μεταπτυχιακών κοκ.

Στα crowdhackathon υπάρχει πολύ ωραίο κλίμα, έχουμε φαγητό, αναψυκτικά και στο τέλος πάρτυ με μπύρες…

Μπορείτε να δείτε περισσότερα στο www.crowdhackathon.com .

Innovation Labs 

Ένα εργαστήριο καινοτομίας είναι μία πρωτοβουλία που προωθεί την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Στόχος είναι να αναπτυχθούν καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες και να μεταμορφωθούν σε κερδοφόρες εξωστρεφείς επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα, το εργαστήριο καινοτομίας παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός οικοσυστήματος νεανικής επιχειρηματικότητας μέσω διαφόρων δράσεων ώστε οι νέοι άνθρωποι να παρακινηθούν να αποκτήσουν δεξιότητες και να εξελίξουν ιδέες οι οποίες μπορούν να μετατραπούν σε νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες.. 

Το εργαστήριο φέρνει κοντά καινούριες επιχειρήσεις, νέους ανθρώπους με ιδέες και όραμα, έμπειρα στελέχη επιχειρήσεων και δημιουργεί ένα δίκτυο το οποίο εφοδιάζει την αγορά με φρέσκιες και καινοτόμες ιδέες. 

Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων, οι συμμετέχοντες ακολουθούν συγκεκριμένη μεθοδολογική προσέγγιση ώστε να αντιμετωπίσουν και να λύσουν το πρόβλημα με τον πιο αποδοτικό τρόπο επιφέροντας τα βέλτιστα αποτελέσματα. 

Οι βασικές αρχές της μεθοδολογικής προσέγγισης είναι:

 1. Κατανόηση του προβλήματος
 2. Παρατήρηση των χρηστών
 3. Κατανόηση των ευρημάτων – αποτελεσμάτων
 4. Παραγωγή νέων ιδεών
 5. Δημιουργία πρωτοτύπου – πειραματισμός
 6. Δοκιμές, υλοποίηση, βελτίωση

Οι συμμετέχοντες απολαμβάνουν υπηρεσίες οι οποίες εγγυώνται την επιτυχία του εγχειρήματος. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει

PoCs