Fintech

Ολοκληρωμένη end-to-end Fintech αρχιτεκτονική και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας για τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Υπηρεσίες επαγγελματικής  και ψηφιακής ολοκλήρωσης.

Open Banking

Η σουίτα Fintelio X Open Banking καλύπτει όλες τις απαραίτητες τεχνικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις οι οποίες επιτρέπουν στα TPPs να δημιουργήσουν AIS και PIS υπηρεσίες, στην υφιστάμενη υποδομή της τράπεζας.

Χαρακτηριστικά:

SDKs

Η πλήρης αξία των fintech APIs μπορεί να αναδειχθεί με ένα σωστά σχεδιασμένο Software Development Kit (SDK), το οποίο προσφέρει σε προγραμματιστές τα απαραίτητα εργαλεία για την ανάπτυξη νέων εφαρμογών γρήγορα και αποτελεσματικά. Λειτουργώντας σαν ένα κεντρικό σημείο γνώσης για τους προγραμματιστές, τα fintech SDKs που επεκτείνουν την λειτουργικότητα υφιστάμενων APIs, δρουν σαν μία νέα πλατφόρμα για πειράματα και πιλοτικές εφαρμογές, ενώ ταυτόχρονα μειώνουν το κόστος για την ανάπτυξη και συντήρηση νέων εφαρμογών.

Το Fintelio X SDK περιλαμβάνει όλες τις σχετικές πληροφορίες, και τα  απαραίτητα βασικά σημεία, και η λειτουργία του αποσκοπεί στο να μεγιστοποιήσει τη χρήση του και να συνεργαστεί με τους τεχνολογικούς παρόχους των APIs του Open Banking της τράπεζας.

Υποστηρίζει δύο market initiatives για να μπορέσει να εφαρμόσει τα APIs σύμφωνα με την οδηγία PSD2, το Open Banking UK ή το Berlin NextGen PSD2.

Το Fintelio X SDK περιλαμβάνει βιβλιοθήκες, υποστηρικτικά εργαλεία και δείγμα κώδικα σε δημοφιλείς γλώσσες προγραμματισμού: Android, Swift, PHP, Javascript, Typescript – Angular js, Typescript – node js, Java (διαδεδομένα Frameworks, πχ, Spring, Undertow, JAX-RS:CDI).

Το SDK παρέχει τις εξής υπηρεσίες:

  1. Ανάλυση και προγραμματισμό / τεκμηριωμένα σενάρια χρήσης
  2. Πιλοτική υπηρεσία (εφαρμογή) η οποία θα χρησιμοποιήσει το Jacascript SDK των Open Banking APIs της τράπεζας ή την εφαρμογή Google Android.

Συνοπτικά,

Sandboxes

Τα Sandboxes απευθύνονται σε: 

Chatbots

AI πλατφόρμα για την υποστήριξη αυτοματοποιημένων λειτουργιών με τρόπο που μιμείται τη συνομιλία. Συμβατό με κάθε συσκευή που υποστηρίζει λογισμικό IOS και πλατφόρμες μηνυμάτων. 

 Το Fintelio X Chat bot είναι μια υπηρεσία που λειτουργεί μέσω του Facebook Messenger ή του ιστοτόπου ενός φορέα και παρέχει αυτοματοποιημένη ενημέρωση των πολιτών για θέματα της τοπικής κοινωνίας και της καθημερινότητας. Έχει σκοπό να κινητοποιήσει ενεργά μέλη και παρόχους, απλοποιώντας την επικοινωνία και εξοικονομώντας χρόνο. Μπορεί να αποκτήσει χαρακτήρα πληροφοριακό αλλά και να εκτελεί συναλλαγές καθώς επίσης να εκμεταλλευτεί  τις στρατηγικές marketing και πωλήσεων.

Crowdfunding

Πλατφόρμα η οποία “τρέχει” μια επιχείρηση ή μία καμπάνια για crowdfunding σαν τράπεζα. Η πλατφόρμα είναι ενσωματωμένη με την υποδομή πληρωμών – διαδικασία που ακολουθεί τη νομοθεσία. 

Οι ιδέες crowdsourcing αποτελούν για τον οργανισμό σας έναν άλλο τρόπο για να συνδεθείτε με το κοινό, να βελτιώσετε την εικόνα σας και να πάρετε νέες ιδέες. Με το crowdsourcing, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορούν να έρθουν σε επαφή με  στελέχη, πελάτες ή κάθε ενδιαφερόμενο πρόθυμο να επινοήσει ιδέες οι οποίες θα βελτιστοποιήσουν τις διαδικασίες, θα αναβαθμίσουν την παραγωγικότητα και θα αναγνωρίσουν νέες στρατηγικές που θα βοηθήσουν στη δημιουργία του οικονομικού ιδρύματος του μέλλοντος.

Δημιουργήστε τη δική σας πλατφόρμα crowdsourcing χρησιμοποιώντας το Fintelio X Crowdfunding και προσκαλέστε τους εργαζόμενούς σας, κάθε ενδιαφερόμενο ή το κοινό να συμμετέχει σε ένα crowdsourcing project.

Όλες οι πληρωμές θα υποστηρίζονται από την υφιστάμενη υποδομή, καθώς επίσης θα χρησιμοποιείται και η λειτουργία P2P ή άλλες Open Banking πρωτοβουλίες. Όλα αυτά θα είναι διαθέσιμα από την πλατφόρμα Fintelio X.

Community Activation

Αντικείμενο του Community Activation είναι η ενεργοποίηση του startup επιχειρηματικού οικοσυστήματος για τη χρήση του τραπεζικού API στην υλοποίηση εφαρμογών από τρίτους κατασκευαστές.

Το τραπεζικό API μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση συστημάτων και εφαρμογών από τρίτους κατασκευαστές, οι οποίοι μπορεί να είναι:

Τέτοιες λύσεις μπορεί να απευθύνονται σε τελικούς καταναλωτές (C) ή επιχειρηματικούς πελάτες (B) και καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών χρήσης, όπως:

Στόχος της προσέγγισης είναι η ανάπτυξη πρωτοβουλιών ώστε το οικοσύστημα να γνωρίσει τα APIs της Τράπεζας, να δουλέψει με το Developers Portal και το Sandbox, να δει παραδείγματα εφαρμογών και να χτίσει τις δικές του εφαρμογές με τα APIs της Τράπεζας.

Το community activation μπορεί να τρέχει συμπληρωματικά με την στρατηγική υλοποίησης των παραγωγικών APIs της Τράπεζας, καθώς δημιουργεί το απαραίτητο ενδιαφέρον και engagement με το οικοσύστημα για τη προσέλκυση εφαρμογών στο API app marketplace και τη χρήση των APIs από ολοένα και περισσότερες εφαρμογές.

Συνοπτικά, τα οφέλη τα οποία αναδύονται από το community activation είναι: