Στέλεχος διοικητικής υποστήριξης της Crowdpolicy

(Code C-10.20)

Αρμοδιότητες

 • Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου
 • Διαχείριση αλληλογραφίας
 • Γραμματεία πωλήσεων
 • Οργάνωση γραφείου
 • Φυσική και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση
 • Οργάνωση τιμολογίων και παραστατικών και καρτελών πελατών — προμηθευτών
 • Οργάνωση συμβάσεων
 • Ραντεβού, οργάνωση συναντήσεων

 

Προφίλ Υποψηφίου

 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ και του Microsoft OFFICE XP ή 7 (Excel,Word, Powerpoint, Access, Outlook) καθώς και των τεχνολογιών διαδικτύου
 • Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Απόφοιτος/η ΙΕΚ/ ΤΕΙ/ ΑΕΙ
 • Ευχέρεια επικοινωνίας, οργανωτικές ικανότητες, ομαδικότητα, πρωτοβουλία, τήρηση χρονοδιαγραμμάτων.
 • Προσαρμογή στην εργασία και τους ρυθμούς που απαιτεί το εργασιακό περιβάλλον.
 • Ικανότητα χειρισμού πολλαπλών εργασιών, ανάληψης πρωτοβουλιών και ανταπόκρισης με ευελιξία σε πρόσθετες απαιτήσεις.
 • Ικανότητα διαχείρισης πληροφοριών και καταστάσεων με επαγγελματισμό, εχεμύθεια και διακριτικότητα.
 • Εξαιρετική χρήση της ελληνικής γλώσσας και άπταιστη γνώση ορθογραφίας.
 • Σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον σε ανάλογη θέση δεν είναι απαραίτητη αλλά θα συνεκτιμηθεί.

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος https://crowdpolicy.com/join/