Συνεργάτης Ανάπτυξης Εργασιών και Πωλήσεων – Business Development Lead

(CP21.05.s)

Αναζητούμε έναν φιλόδοξο και ενεργητικό Business Development Lead με στόχο την υποστήριξη διάθεσης των προϊόντων και ψηφιακών λύσεων στην Ελληνική και διεθνή αγορά και σε δυναμικούς τομείς δραστηριοποίησης της Crowdpolicy. Ο στόχος είναι η περαιτέρω ανάπτυξη δικτύου και επιχειρηματικών συνεργασιών, η ενίσχυση των πωλήσεων της εταιρείας  και η διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών, στους τομείς του δημόσιου τομέα και σε επιχειρήσεις μέσα από τη δημιουργία  ισχυρών σχέσεων με τους πελάτες και τους συνεργάτες μας. 

 

Αρμοδιότητες

 • Υλοποίηση στρατηγικής ανάπτυξης σχέσεων, πωλήσεων και συνεργασιών με έμφαση στην αυξηση των πωλήσεων και την ικανοποίηση των πελατών
 • Εντοπισμός νέων αγορών και αναγκών πελατών
 • Οργάνωση επαγγελματικών συναντήσεων με υποψήφιους πελάτες
 • Προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας σε σχέση με τις ανάγκες των πελατών
 • Υποστήριξη των πελατών μετά την πώληση
 • Ανάπτυξη μακροχρόνιων σχέσεων με νέους και υπάρχοντες πελάτες

 

Απαιτήσεις

 • Επιθυμητή εργασιακή εμπειρία ως στέλεχος πωλήσεων ή σχετικός ρόλος
 • Δεξιότητες στην εξυπηρέτηση πελατών
 • Καλή γνώση αγγλικών, υπολογιστών και γνώσεις ERP
 • Γνώσεις αγοράς
 • Δεξιότητες επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης
 • Ικανότητα δημιουργίας σχέσεων
 • Δεξιότητες διαχείρισης και σχεδιασμού χρόνου