Πολιτισμός

Δράσεις καινοτομίας στον πολιτισμό

  • Δράσεις καινοτομίας μέσα από το crowdpolicy open innovation. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ
  • Μάθε περισσότερα εδώ  

Υπηρεσίες τεχνολογίας στον πολιτισμό 

  • Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών ξενάγησης σε φυσικό και εικονικό πολιτιστικό περιβάλλον με χρήση τεχνολογιών GIS για την ανάδειξη περιοχών τουριστικού ενδιαφέροντος και την περιήγηση σε αυτές (επισήμανση σημείων ενδιαφέροντος σε χάρτη, χάραξη διαδρομής, προτεινόμενες θεματικές διαδρομές κ.α.)
  • Ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών Virtual Reality και Augmented Reality για την αναπαράσταση προηγούμενης κατάστασης μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και της ζωής κατά τα αρχαία ή μεσαιωνικά χρόνια
  • Ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας με χρήση των ανοικτών δεδομένων (open data) και μεθόδων πληθοπορισμού (crowdsourcing) για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, τη δημιουργία πολιτιστικών προτάσεων από και προς τους χρήστες, τη διασύνδεση φορέων, την παραγωγή αναφορών επισκεψιμότητας, προτιμήσεων κ.α.
  • Ηλεκτρονικά καταστήματα για πωλητήρια, συλλογές και εταιρικά δώρα.
  • Ψηφιακά αποθετήρια βασισμένα σε τεχνολογίες ανοικτού κώδικα
»