ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

Ο Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου, στο πλαίσιο της συνδιαμόρφωσης και της συμμετοχικής ανάδειξης των αναγκών και των προτεραιοτήτων του σε επίπεδο δημοτικών έργων και δράσεων, θέτει σε λειτουργία τον Μηχανισμό Δημόσιας Δομημένης Διαβούλευσης Προτάσεων και Ιδεών προς υλοποίηση.

Ο Μηχανισμός Διαβούλευσης παρέχεται στο ευρύ κοινό μέσω ενός σύγχρονου ψηφιακού εργαλείου, της διαδικτυακής πλατφόρμας που είναι προσβάσιμη στο σύνδεσμο http://hello.crowdapps.net/participation-moschato-tauros/.

Στην πλατφόρμα καλούνται οι πολίτες, οι δημότες του Μοσχάτου – Ταύρου αλλά και οι επιμέρους συλλογικοί φορείς να καταθέσουν τις απόψεις τους επί των, προτεινόμενων από το Δήμο, έργων και δράσεων ή να προτείνουν τις δικές τους ιδέες και προτάσεις για έργα προς υλοποίηση. Πέραν των προτάσεων, οι χρήστες της πλατφόρμας έχουν τη δυνατότητα σχολιασμού των ήδη αναρτημένων προτάσεων, με στόχο την εκκίνηση ενός εποικοδομητικού διαλόγου πάνω σε ποικίλλες θεματικές που αφορούν το Δήμο και τις παρεχόμενες προς τους δημότες υπηρεσίες του.

Η πλατφόρμα Διαβούλευσης θα αποτελέσει, επίσης, το κατεξοχήν εργαλείο για τη διαμόρφωση του Αναπτυξιακού Προγράμματος Έργων και Δράσεων του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου για την τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο 2015 – 2020.

Μέσω της πλατφόρμας Διαβούλευσης ο Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου προωθεί και ενισχύει την συμμετοχικότητα των πολιτών και πάσης φύσεως φορέων, τη λογική της από κοινού διαμόρφωσης των ενεργειών που συνθέτουν την στρατηγική του, ενώ παράλληλα επισπεύδονται οι διαδικασίες συλλογικών αποφάσεων για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων στο Μοσχάτο – Ταύρο.  H ηλεκτρονική πλατφόρμα στηρίζεται σε καινοτομικές & συμμετοχικές τεχνολογίες (CrowdApps) που προωθούν την ενεργή συμμετοχή πολιτών και συλλογικών φορέων σε τοπικό επίπεδο. Σε αυτήν την κατεύθυνση, ο Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου εγκαινιάζει τον συμμετοχικό Μηχανισμό Διαβούλευσης και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν.

O Δήμαρχος Μοσχάτου-Ταύρου, Ανδρέας Ευθυμίου, δήλωσε σχετικά: «Με τη διαδικτυακή πλατφόρμα διαβούλευσης γίνεται πλέον η συμμετοχή των πολιτών και των φορέων στο σχεδιασμό και στη διαμόρφωση των ενεργειών και των έργων στο Δήμο μας πιο άμεση από ποτέ. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να διαμορφώνουμε από κοινού τις ενέργειες που συνθέτουν τη στρατηγική μας, ενώ παράλληλα επισπεύδονται οι διαδικασίες των συλλογικών αποφάσεων για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των δράσεων σε Μοσχάτο και Ταύρο. Είμαι σίγουρος ότι θα επισκεφτείτε όλοι την πλατφόρμα διαβούλευσης, αποδεικνύοντας για άλλη μία φορά ότι όλοι μαζί μπορούμε να διαμορφώσουμε έναν Δήμο πρότυπο, με ποιότητα ζωής και ενεργό συμμετοχή


Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://hello.crowdapps.net/participation-moschato-tauros/

< Πίσω στα έργα