ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Ο Δήμος Νέας Σμυρνης, στο πλαίσιο της συνδιαμόρφωσης και της συμμετοχικής ανάδειξης των αναγκών και των προτεραιοτήτων του σε επίπεδο δημοτικών έργων και δράσεων, θέτει σε λειτουργία τον Μηχανισμό Δημόσιας Δομημένης Διαβούλευσης Προτάσεων και Ιδεών προς υλοποίηση.

Ο Μηχανισμός Διαβούλευσης παρέχεται στο ευρύ κοινό μέσω ενός σύγχρονου ψηφιακού εργαλείου, της διαδικτυακής πλατφόρμας που είναι προσβάσιμη στο σύνδεσμο http://hello.crowdapps.net/participation-neasmyrni/.

Στην πλατφόρμα καλούνται οι πολίτες, οι δημότες της Νέας Σμύρνης αλλά και οι επιμέρους συλλογικοί φορείς να καταθέσουν τις απόψεις τους επί των, προτεινόμενων από το Δήμο, έργων και δράσεων ή να προτείνουν τις δικές τους ιδέες και προτάσεις για έργα προς υλοποίηση. Πέραν των προτάσεων, οι χρήστες της πλατφόρμας έχουν τη δυνατότητα σχολιασμού των ήδη αναρτημένων προτάσεων, με στόχο την εκκίνηση ενός εποικοδομητικού διαλόγου πάνω σε ποικίλλες θεματικές που αφορούν το Δήμο και τις παρεχόμενες προς τους δημότες υπηρεσίες του.

Μέσω της πλατφόρμας Διαβούλευσης η Νέα Σμύρνη  προωθεί και ενισχύει την συμμετοχικότητα των πολιτών και πάσης φύσεως φορέων, τη λογική της από κοινού διαμόρφωσης των ενεργειών που συνθέτουν την στρατηγική του.

< Πίσω στα έργα