Δήμος Καλαμαριάς – Καινοτόμος Ψηφιακός Βοηθός

Δήμος Καλαμαριάς: Ψηφιακές πλατφόρμες και ανοιχτή διακυβέρνηση.

ην Παρασκευή 01 Φεβρουαρίου 2019, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλαμαριάς πραγματοποιήθηκε το πρώτο τοπικό εργαστήριο Citylab, για τον ψηφιακό Μετασχηματισμό του Δήμου. Το τοπικό εργαστήριο διοργανώθηκε σε συνεργασία του Δήμου Καλαμαριάς και της εταιρείας τεχνολογίας και ψηφιακής καινοτομίας Crowdpolicy.

Στόχος του τοπικού εργαστηρίου ήταν η επιμόρφωση και ενημέρωση των πολιτών και των φορέων άσκησης δημόσιας πολιτικής αλλά και των στελεχών του δήμου, πάνω στον τομέα των ανοιχτών, καινοτόμων τεχνολογιών για τις έξυπνες πόλεις.

Περισσότερα: http://bit.ly/3123buQ

< Πίσω στα έργα