ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ OPEN BANKING SERVICES, PSD2 COMPLIANCE

Τράπεζα Ηπείρου Open Banking Services, PSD2 Compliance

Τα τελευταία χρόνια έχουμε υλοποιήσει έργα που εμπλέκουν τεχνολογίες και υπηρεσίες αιχμής και καινοτομίας — αυτό απορρέει από τη στρατηγική για την εξωστρέφεια που έχει ο οργανισμός.

Αυτή την περίοδο βρισκόμαστε σε διαδικασία υλοποίησης νέων υπηρεσιών: Πρόσφατα ολοκληρώσαμε με εταιρεία Fintech (Crowdpolicy) τη συμμόρφωσή μας με την οδηγία PSD2, ενώ συνεχίζουμε με υπηρεσίες Open Banking, που αποτελούν, πλέον, το μέλλον της τραπεζικής αγοράς. Εξετάζουμε πολύ θετικά, ως οργανισμός, τις συνεργασίες — συνέργειες με Fintechs, έτσι ώστε να δημιουργούμε όσο το δυνατόν πιο άμεσα και με καλά αποτελέσματα, νέα προϊόντα και υπηρεσίες.

Περισσότερα: http://bit.ly/2Kg2zer

< Πίσω στα έργα