Διαβούλευση

Πλατφόρμα διαβούλευσης συμβατή με τη νομοθεσία

H πλατφόρμα Crowd Participation επιτρέπει την οργάνωση και την πραγματοποίηση Δημόσιας Διαβούλευσης για τα έργα και τις δράσεις της Πόλης, του Δήμου ή της Περιφέρειας, σε συνδυασμό με την αξιολόγηση και προτεραιοποίηση. Απευθύνεται στα στελέχη του Δήμου αλλά και στους πολίτες. Η πλατφόρμα υποστηρίζει τα ακόλουθα:

  • φιλοξενία πολλαπλών online διαβουλεύσεων
  • φιλική παρουσίαση για την εύκολη συμμετοχή των πολιτών
  • υποβολή σχολίων
  • συλλογή προτάσεων και ιδεών από πολίτες και φορείς
  • δυνατότητα ψηφοφορίας και βαθμολόγησης στις προτάσεις που έχουν υποβληθεί από τους διάφορους χρήστες

Ο Δήμος προωθεί και ενισχύει την συμμετοχικότητα των πολιτών και φορέων, τη λογική της από κοινού διαμόρφωσης. H ηλεκτρονική πλατφόρμα στηρίζεται σε καινοτόμες συμμετοχικές τεχνολογίες (Crowdapps) που προωθούν την ενεργή συμμετοχή πολιτών και συλλογικών φορέων σε τοπικό επίπεδο. Η υλοποίηση της πλατφόρμας θα επιτρέψει τη διαμόρφωση ενός μόνιμου μηχανισμού συλλογής ανατροφοδότησης τύπου bottom-up (από τα κάτω προς τα πάνω) αλλά και αντίθετα στην περίπτωση που ο Δήμος θέτει ένα θέμα προς διαβούλευση. Τέλος, πέραν των προτάσεων, οι χρήστες της πλατφόρμας έχουν τη δυνατότητα σχολιασμού των ήδη αναρτημένων προτάσεων, με στόχο την εκκίνηση ενός εποικοδομητικού διαλόγου. Στην πλατφόρμα καλούνται οι πολίτες και οι επιμέρους συλλογικοί φορείς να καταθέσουν τις απόψεις τους επί των προτεινόμενων έργων και δράσεων ή να προτείνουν τις δικές τους ιδέες και προτάσεις.

»