Κοινωνική οικονομία

Oι υπηρεσίες απευθύνονται σε ένα μεγάλο εύρος φορέων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα 

 • Iδιωτικές επιχειρήσεις και φορείς που επιθυμούν να υλοποιήσουν δράσεις CSR με τη μεθοδολογία crowdfunding και matching fund και μπορούν να υλοποιήσουν δράσεις εθελοντισμού με ψηφιακά μέσα 

 • Μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και φορείς (ΜΚΟ)

 • Ιδρύματα

 • Εθελοντικές οργανώσεις

 • Συνεταιριστικές και διεπαγγελματικές οργανώσεις που εντάσσονται στο λειτουργικό – εννοιολογικό πλαίσιο των επιχειρήσεων της αλληλέγγυας οικονομίας

 • Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και Συνεταιρισμοί 

 • Φορείς που σχετίζονται με την κοινωνική οικονομία και την κοινωνική φροντίδα

Παρεχόμενες υπηρεσίες 

 • Eφαρμογές crowdfunding – social banking

 • Δημιουργία δικτύων καινοτομίας μέσα από hackathons και acceleration προγράμματα

 • Εφαρμογές διαφάνειας και open data 

 • Eφαρμογές policy making με συμμετοχικό τρόπο

 • Eφαρμογές διαβούλευσης / open ideation post it 

 • Impact tool / map 

 • SDG matrix 

 • Grants consulting

Διάβασε περισσότερα 

Sustainable οργανισμοί 

Οι στόχοι για την βιώσιμη ανάπτυξη (ΣΒΑ) είναι μία δέσμη στόχων που αφορά την μελλοντική διεθνή ανάπτυξη. Θεσπίστηκαν από τα Ηνωμένα Έθνη και προβλήθηκαν ως οι παγκόσμιοι στόχοι για την βιώσιμη ανάπτυξη. Αντικατέστησαν τους στόχους ανάπτυξης για την χιλιετία, των οποίων το χρονοδιάγραμμα επίτευξης εξέπνευσε στο τέλος του 2015. 

Social innovation acceleration 

Από το 2015 έχουμε υλοποιήσει 24 μαραθώνιους καινοτομίας για τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα (crowdhackathons) σε ευρύ φάσμα θεματικών περιοχών όπως είναι τα fintech, insurtech, agrifood, transport, tourism, egovernment, green and sustainability, industry 4.0 κ.ά.

Μάθε πώς μέσα από τις υπηρεσίες Crowdpolicy open innovation μπορούμε να υποστηρίξουμε την κοινωνική καινοτομία σε επίπεδο οργανισμών! 

Στόχοι: 

 1. Κινητοποίηση του ελληνικού ανθρώπινου κεφαλαίου για καινοτομία και επιχειρηματικότητα μέσα από την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και αειφορία. 
 2. Προώθηση της βιώσιμης καινοτομίας σε ομάδες, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της Ελλάδας (ΜΜΕ) και ανάπτυξη τουλάχιστον μιας λύσης SDG, είτε πρόκειται για προϊόν, υπηρεσία ή επιχειρηματικό μοντέλο.
 3. Αξιοποίηση της βιώσιμης καινοτομίας ως βάση για τη δημιουργία μιας ευρύτερης κατανόησης του τρόπου με τον οποίο οι εταιρείες μπορούν να συνεργάζονται με κοινωνικό και περιβαλλοντικό προσανατολισμό, τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.
 4. Ανάπτυξη μοντέλων που μπορούν να εμπνεύσουν εταιρείες και φορείς εκτός του προγράμματος να ξεκινήσουν την ενσωμάτωση των SDGs στη λειτουργία τους.

Περισσότερα εδώ

»